Kampaaniad

Püüdleme vaimse tervise teemade mõistva, aruka, paindliku, kuid ka optimistliku, kergema ja avatuma käsitlemise poole. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldame aeg-ajalt koostöös partneritega ka laiemaid teavituskampaaniaid.

Meie viimatine suurem teavitusüritus toimus 10. septembril 2021. aastal, kui korraldasime koostöös partneritega rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva ürituse Olen olemas.

Olen olemas

Sina saad tähendust muuta

183 kingapaari suitsiidi läbi elu kaotanute mälestuseks

Tasakaal on Peaasi

Must lumi

Filtri taga

Püsime koos

Kuulan meest