Tingimused

Annetamise tingimused

MTÜ-le Peaasjad tehtud annetusi kasutatakse MTÜ noorte vaimse tervise teenuste arendamiseks ja vaimse tervise teavitustööks. MTÜ Peaasjad kuulub tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja ja annetuste kasutamisel lähtume Annetuste kogumise heast tavast. https://heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/.  Annetuse saate teha kas ühekordselt või püsikorraldusena. Loomulikult saate annetuse vormistada ka otse oma internetipangas või pangakontoris, ent mugavamaks annetamiseks saate kasutada siinset annetuskeskkonda. Ühekordse annetuse tegemisel käesolevas annetuskeskkonnas suunatakse Teid meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel Teie poolt valitud eeltäidetud annetusandmetega internetipanka, mis säästab Teie aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.

Annetuse valuutaks on euro.

Tehtud annetust ei ole võimalik tagasi nõuda vastavalt VÕS § 47 lõikele 3.

 

Annetuse tegemine

 • Täitke ära annetuse lehel olev vorm (nimi, isikukood)
 • Nõustuge kasutustingimustega
 • Valige vastavalt soovitud annetus summa nupule
 • Järgmises aknas valige pank läbi mille soovite annetust teha ja vajutage Maksa
 • Teid suunatakse teie poolt valitud panka ülekannet tegema
 • Peale makse sooritamist vajutage nupule “Tagasi kaupmehe juurde”, mis suunab teid tagasi Peaasi.ee kodulehele.
 • Teie annetus on sooritatud

 

Makseviisid

 • Pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay, MTasku

 

Turvalisus

 • Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et annetamine internetipangas oleks annetajatele ja nende rahale turvaline.
 • Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, PIN-kalkulaatori või paroolikaardiga. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.
 • Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.
 • Kui Sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta koheselt ühendust oma kodupangaga.
 • Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.
 • Annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.
 • Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
 • Parema kasutusmugavuse tagamiseks kasutab annetuskeskkond küpsiseid. Sessiooniküpsis on selleks, et kasutaja saaks keskkonda sisse logida ja erinevate tema poolt tehtud valikute meelespidamiseks. Lisaks sellele kasutab küpsiseid Google Analytics anonüümse veebikülastuse statistika kogumiseks.

 

Privaatsustingimused

Vastutav töötleja
Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Peaasjad (registrikood 80295357, aadress Maneezi 3, Tallinn, 10117, Eesti Vabariik)

Põhimõtted
MTÜ lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida kogutakse läbi annetuste. Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Annetuse sooritamisel isiku kontaktandmeid puudutavate andmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi ja isikukoodi.

Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:

 • Kogutud isikuandmete abil saame annetusi hallata ja võimaldada.

Isikuandmete kaitse
MTÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki annetuskeskkonna külastamise ja annetuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad
MTÜ võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks;
 • Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Ostjale/Annetajale valitud Teenuse osutamiseks (nt Maksekeskus AS)

MTÜ kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamiseks. Grupisiseselt on vastu võetud isikuandmete töötlemise tingimused (selgelt reguleeritud vastutava ja volitatud töötleja suhe).

Isikuandmete säilitamine
MTÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui seadusest ei tulene nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.

Küpsiste kasutamine
Veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki annetajaid / kasutajaid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: peaasi@peaasi.ee