Soovime jagada Peaasi.ee visuaalseid tutvustusi, kuid samas soovime kindlustada, et nende kasutamisel ei eksitaks meie põhimõtete või soovide vastu. Seetõttu lubame Peaasi.ee logosid kasutada ainult meiega eelnevalt kokku lepitud kontekstis ja viisil.

Kui oleme kokku leppinud, siis saab siit lehelt alla laadida Peaasi.ee logod.

Peaasi.ee logo saab alla laadida SIIT

Vaimse tervise esmaabi logo saab alla laadida SIIT