Räägime Lastest

Mis on Räägime Lastest?

 

Räägime Lastest on vanemlikkust jõustav, laste vaimse tervise raskusi ennetav lähenemisviis. 

Räägime Lastest on tõenduspõhine, mis välja töötatud Soomes ning selle eesmärk on pakkuda peredele tuge, et ennetada igapäevaste takistuste muutumist vaimse tervise probleemiks.

 

Räägime Lastest oluliseks osaks on spetsialisti ja lapsevanema vaheline, vanemaid ja lapsi toetav vestlus, mis loob mõistmist: kuidas lapsel läheb, kuidas kooskasvamine sujub ning kuidas muutustega koos hakkama saada. 

Vestluse käigus tuvastatakse tugevusi, ressursse ja igapäevaseid lahendusi lastele, vanematele, lastega töötavate spetsialistidele ja pere lähivõrgustikele. Lähenemisviisi eesmärk on ühiste arusaamade loomine vanemate, lapse ja teiste lapse elus oluliste isikute vahel, samuti koostöövõimaluste arendamine heaolu edendamiseks ja probleemide ennetamiseks.

 

Räägime Lastest saavad kasutada erinevate elualade spetsialistid, kes oma töös lapsevanemate ja/või lastega kokku puutuvad. Algselt võeti Räägime Lastest kasutusele täiskasvanute psühhiaatrias, kus selle kaudu toetati ravil viibivate lastevanemate lapsi. Nüüd on seda kasutatud, uuritud ning selle kasulikkust leitud erinevate täiskasvanute teenuste juures (perekeskused, perekoolid, onkoloogia, ämmaemanda teenused jne) ja laste teenuste juures (lastekaitse, lastepsühhiaatrias ravil viibivate laste õdede-vendade toetamisel, koolid, lasteaiad jne). 

RL aitab lapsevanemal saada tuge ja mõistmist ning toetada oma last.

Struktureeritud küsimuste toel on võimalik rääkida hoolival viisil ka keerulistel teemadel.

RL annab spetsialistile konkreetse, selgetele järgmistele sammudele orienteeritud raamistiku.  Räägime Lastest on spetsialisti jaoks vahend, mis soodustab pere enda toimetulekut ja aitab keskenduda igapäevaelus tehtavale ning pere ressurssidele. 

Uuringud kinnitavad, et RL lähenemisviis pakub peredele vajalikku tuge, mis on:

Turvaline – ei tekita lapsevanemates ärevust, depressiivsust, häbi ega süütunnet (ei muretse ka laps).

Otstarbekas, praktiline ja lihtsalt kasutatav lähenemisviis nii pere- kui teenuskultuuris.

Efektiivne – sellel on lastele positiivne mõju, alandades ärevust, depressiivsust, vähendades emotsionaalseid probleeme ning kutsudes esile laste positiivset sotsiaalset käitumist.