Stressi ja elu väljakutsetega toimetuleku plaan

Stress on loomulik elu osa ning seda vältida me ei saa. Saame treenida oma vastupanuvõimet stressile. Saame uurida endale iseloomulikke stressile viitavaid tunnuseid. Saame leida viise, kuidas olla vastupidavam ka rasketes olukordades ja kuidas neist olukordadest paremini toibuda. Siin on oluline aktiivne ja sihipärane tegutsemine. Meie stressireaktsioonid ja sobivad lahendused võivad ajas muutuda, seetõttu tasub plaani iga aasta uuendada. Plaani juurde käib:

 1. endale iseloomulike stressi tunnuste uurimine;
 2. toimetulekut toetavate lahenduste leidmine;
 3. oma ressursside ja turvavõrgustiku kaardistamine.
 • 1. Millised on stressi tunnused?

 • (Vali kõik tunnused, mis just Sinu puhul kehtivad)
 • (Vali kõik tunnused, mis just Sinu puhul kehtivad)
 • Vali kõik tunnused, mis just Sinu puhul kehtivad)
 • 2. Kuidas saan oma toimetulekut tugevdada?

 • (Vali kõik variandid, mis Sinu puhul võiksid töötada ja lisa kastikesse täpsustused)
 • 3. Kes on minu turvavõrgustikus?

 • (Märgi iga rea lõppu selle inimese nimi/nimed)

 • Kui mul on vaimse tervise mure konsulteerin:


 • Siseta oma emaili aadress, et saaksime sulle saata sinu vastatud küsimustiku
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.