Suitsiid

Kui tegemist on pakilise murega, siis helista:
—–
Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
Psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 (tööpäeviti kl 9-20)
Usaldustelefon: 126 (eesti keel), 127 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-23)
Lasteabi: 116111 (24h)
Lapsemure: 646 0770 (tööpäeviti kl 10-18)
—–
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 550 (24h)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)
Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)
Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h)
Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h)
—–
Kiirabi: 112 (24h)

Suitsiidiennetuspäev 2019

Täna on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev 10. september on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust suitsiidiennetusest ning aidata kaasa diskussioonile ühiskonnas. Et teha kuuldavaks suitsiidi teinud inimeste lähedaste murekohad, kogus peaasi.ee tänavuse fookusteema just suitsiidiohvrite lugusid. Lähedaste kogemusi saab tänase...Vaata veel

Suitsiidide kajastamine meedias

MIDA TEHA Tehke faktide esitamisel tihedat koostööd suitsidoloogide ning (vaimse) tervise spetsialistidega • Nimetage suitsiidi lõpuleviidud suitsiidiks mitte edukaks ega õnnestunud suitsiidiks • Esitage ainult asjassepuutuvaid andmeid ning tehke seda ajalehe siselehekülgedel • Tooge lahendusena esile võimalikke alternatiive suitsiidile •...Vaata veel