Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, vaimse tervise probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas.

Peaasi.ee ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Tiimi kuuluvad vaimse tervise ning noorte- ja haridusvaldkonna spetsialistid ning kaasamõtlejad erinevatest eluvaldkondadest. Püüdleme vaimse tervise teemade mõistva, aruka, paindliku, kuid ka optimistliku, kergema ja avatuma käsitlemise poole.

Meie väärtused on:

TEADUSPÕHISUS
Oleme kursis teadusarengutega vaimse tervise valdkonnas ning lähtume nendest oma tegevustes.

VABADUS
Seisame selle eest, et meie ühiskond oleks võimalikult vaba diskrimineerimisest ja häbimärgistamisest. Meile on oluline, et inimesed saaksid teha oma otsuseid kvaliteetset ja piisavat infot rakendades, sest see on nii inimõiguste kasutamise kui vastutuse võtmise eelduseks.

HOOLIVUS
Inimeseks olemise juures on hoolivus kesksel kohal. Teiste vajadustega arvestamine, hoole kandmine nii enda kui teiste eest on põhivajadus, mis aitab ennast hästi tunda nii indiviidi tasandil kui sotsiaalsete suhete kontekstis.

AVATUS
Oleme avatud uuele teabele, erinevustele, koostööle. Töötame selle nimel, et meie teenused ja info oleksid ligipääsetavad ja kättesaadavad kõigile, kes neid vajavad.

JULGUS
Julgus ette võtta uusi asju ja rääkida ka keerulistel teemadel.

Mida me tahame saavutada?

Nii nagu pea on meie keha oluline ja tavaline osa, on vaimne tervis osa meie elukvaliteedist. Tahame, et vaimne tervis oleks nii tavalisel ja nähtaval osa meie elus, nagu pea on meie keha osa. Soovime, et kõik inimesed teaksid, et neil on vaimne tervis, mida oluliseks pidada ja mille eest hoolt kanda.

Kõik, mis toimub meie peade sees on meiega kogu aeg kaasas. Pea on olemas igalühel ning meil on nii õigus, võimalus kui vastutus seda parimal viisil kasutada.

Nii maailmas kui Eestis on olemas palju häid, toimivaid ja kasulikke mooduseid pea ja vaimse tervise hoidmiseks. Tahame, et inimestel oleks võimalus neid kasutada ja nendest omavahel rääkida.

Tahame, et väheneks psüühikahäiretest põhjustatud kannatuste hulk.

Praegu pöördub depressiooniga spetsialisti juurde vaid kolmandik inimestest. Ärevushäired röövivad sageli suisa mitukümmend aastat head elu, sest neid ei tunta ära ega leita õigeid paranemismeetodeid. Psühhoosi seisundis kannatavad inimesed vahel aastaid, enne kui leitakse võimalus abi saada.

Psüühikahäiretega kaasnev häbimärgistamine invaliidistab olulist protsenti Eesti inimestest, muutes neid abitumaks ja haigemaks.

Teada on, et vaimse tervise häireid saab, kas ennetada või varase sekkumisega tervisekahjusid vähendada. Igaühel on võimalik oma enesetunnet paremaks muuta. Tuleb vaid leida selleks sobivad tööriistad.

Vaimne tervis on inimõigus. Soovime, et inimestel oleksid käepärast vahendid, millega seda õigust teoks teha.

Mida me selleks ette võtame?

Teeme kohase, kaasaegse ja teaduspõhise teabe kõigile kättesaadavaks.

Selleks:

  • Tegutseb portaal Peaasi.ee, koos e-nõustamise võimalusega.
  • Arendame kaasaegseid teenuseid, et vaimse tervise abi oleks paremini kättesaadav.
  • Tekitame igal võimalusel avalikke vestlusi vaimsest tervisest.
  • Pakume koolitusi noortele, noortega töötavatele inimestele, ettevõtetele ja teistele huvilistele.
  • Oleme uudishimulikud, õpime ja täiendame ennast, et oma tegevusi kvaliteetselt ja teadlikult ellu viia.

Anneta Peaasjale:

MTÜ Peaasjad EE262200221054190282 Swedbank

Peaasjad kasutavad annetusi Eesti noorte vaimse tervise parandamise huvides. Peaasjad on kantud tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja.

Annetuste kasutamisel järgime Annetuste kogumise hea tava.

Kui Sul on konkreetne suund või mõte, mille jaoks võiksime annetust kasutada, kirjuta meile: peaasi@peaasi.ee.

MTÜ Peaasjad, asutatud aastal 2009.

reg kood: 80295357

Tegutseme aadressil: Maneezi 3, Tallinn, 10117

Email: peaasi@peaasi.ee

Telefon: +372 52 58 156