fbpx

Projektid

Peaasi.ee viib läbi mitmeid projekte ja on kaasatud mitmetes olulistes teiste läbiviidavates projektides.

2021. aastal toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 18 337,92 euroga MTÜ Peaasjade arenguhüpet, millega automatiseeritakse MTÜ Peaasjade andmekaitse, protsesside ja mõju hindamine.

Arenguhüppe eesmärgiks on, et MTÜ Peaasjad poolt nõustamisteenuste käigus kogutavad delikaatsed isikuandmed on hetkel parimal võimalikul viisil kaitstud ja nõustamiste eel-, järel- ning mõju hindamise protsessid on automatiseeritud, suunates väärtuslikku vabanenud inimtööaega muudesse vajalikesse arendustegevustesse.

Oleme protsessi kaasanud arengueksperdina Jaan Apsi, kes on aidanud kaardistada vajadusi ja välja selgitada parimaid lahendusvõimalusi. Esimeses etapis tellisime andmekaitseauditi, mille sisendile tuginedes on meie koostööpartner Levipro Inspired OÜ hakanud arendama välja Peaasja keskuse digiregistratuuri 2.0 versiooni.

Arenguhüppe kestab 01.12.2020 – 01.12.2021.

Vaimse tervise esmaabi koolituse arendamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi Aktiivsete Kodanike Fondist (Active Citizens Fund, ACF) läbi projekti “Elusid päästvad “Vaimse tervise esmaabi” koolitused kodanike teadlikkuse tõstmiseks igasse Eesti valda”. 

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises (www.acf.ee).

Kolm tugevat vabaühendust – MTÜ Peaasjad, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) ja Eesti noorte vaimse tervise liikumine (ENVTL), koos Islandi koostööpartneriga (Geðhjálp/Icelandic Mental Health Alliance) võimestavad vaimse tervise esmaabi (VTEA) osutamist kogukondades.

Projekti eesmärk on koolitada kohalike omavalitsuste juhte, rahvatervise spetsialiste ja kogukonna eestkõnelejaid, et parandada nende teadlikkust vaimse tervise alal, vähendada häbimärgistamist ja diskrimineerimise ohtu. Loome toimiva VTEA koolitajate võrgustiku, materjalid kogukondadele ja teadlikkuse tõstmise abil teeme vaimse tervise tõttu haavatavate inimeste hääle kuuldavamaks. See annab vaimse tervise häirega inimestele võimaluse saada nende vajadusi arvestavaid teenuseid ja tõstab nende võimalusi olla kogukonnaliige. Projekti elluviimisse on partneritena kaasatud vaimse tervise raskustega noored ja täiskasvanud.

Projekti “Õppevisiit – parimad praktikad noorte poolt veetud vaimse tervise algatustes” käigus said MTÜ Peaasjad algatatud liikumise “Peaasjalikud noored” liikmed käia tutvumas Norra noorte vaimse tervise organisatsiooni Mental Helse Ungdom tegemistega. Projekti eesmärgiks on innustada ja võimestada vaimse tervise temaatikast huvitatud noori, kes soovivad suurendada selle-alast teadlikkust ning mõistmist Eesti ühiskonnas.

2016. aasta veebruaris toimunud visiidi jooksul tutvuti rohujuure-tasandi demokraatiast lähtuvate toimimisprintsiipidega ning võeti Norra noorteliikumise tegevustest  osa. Viidi läbi seminare Peaasjalike noorte tegevuse edasi viimiseks ning koguti mõtteid rahvusvaheliseks koostööks.  Visiidi järel on kogemusi jagatud seminaride ning kokkusaamiste raames ning Norrast kaasa võetud põnevad ideed plaanitakse Eestis ellu viia.

Fotojäädvustustega õppevisiidist saad tutvuda Peaasi.ee Facebook’i lehel asuvas albumis.

Projekti periood on 27.01.2016 – 31.12.2016.

Projekti rahastatakse Kahepoolsete suhete fondist Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway+Grants+-+JPG 0_sotsmin_3lovi_est

Peaasi.ee on suunatud Eesti noorte vaimse tervise paranemisele, probleemide varasele märkamisele, abi kättesaadavuse hõlbustamisele ning varasele sekkumisele.

“Peaasi.ee – Eesti noorte vaimse tervise alane e-nõustamine, veebiplatvorm ja e-lahendused” on MTÜ Peaasjad poolt läbiviidav projekt (aastatel 2014-2015), mille käigus arendame Peaasi.ee lehel e-nõustamisteenust ning olulist teavet vaimse tervise ja selle probleemide kohta, lisaks loome infotehnoloogilisi eneseabivahendeid ja kognitsiooni parandamise võimalusi. Projekti võrgustikutöösse kaasame noori ja nendega töötavaid spetsialiste ning vaimse tervise spetsialiste.

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway Grants  Sotsiaalministeerium
20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20