SUREMUS

Mehed surevad 9 aastat varem kui naised.

SUITSIIDID

Mehed teevad 5 korda rohkem suitsiide kui naised.

POISTE MURED

Vaimse tervise probleeme on meestel elu jooksul pisut harvem kui naistel, aga poistel 2 korda rohkem kui tüdrukutel.

SÕLTUVUS

Meestel diagnoositakse sõltuvushäireid 2-3 korda rohkem kui naistel.

DEPRESSIOON

Meestel diagnoositakse depressiooni 2-3 korda vähem kui naistel.

VÄGIVALD

Mehed käituvad kodus vägivaldselt 10 korda tõenäolisemalt kui naised.

PALGAD

Meeste palgad on 28% kõrgemad kui naistel.

HARIDUS

Koolist väljalangemine ja halb õppeedukus on poistel 3 korda tõenäolisem kui tüdrukutel.

TUNDED

2/3 meestest peab oma elus kõige olulisemaks armastust.

TERVIS

Tervislikku eluviisi peab oluliseks 25% meestest.