Bipolaarne häire

Meie kõigi tujud vahelduvad tundide, päevade ja kuude lõikes, kuid kui kõikumised on nii suured, et see hakkab elu häirima, võib tegemist olla bipolaarse häirega. Kõigil võib ette tulla perioode, kus on rohkem energiat ja meeleolu eriti positiivne ning perioode, kus energiatase on madal ja tuju halb. Meeleolude  vaheldumine ongi inimese tavaline olek, kuid suures skaalas meeleolude vaheldumine võib elu tõsiselt segada. See võib mõjutada nii toimetulekut koolis ja tööl kui suhteid teiste inimestega, kellel on raske kõikumistega harjuda.

Bipolaarne tähendab kahte omavahel vastanduvat poolust: maniat ja depressiooni.

Üldjoontes iseloomustab bipolaarset häiret meeleolu, energiataseme, mõtlemiskiiruse ja ka sellest tuleneva käitumise olulised muutused – kõrgenemine mania faasis ja langus depressiooni faasis.