Bipolaarne häire

Üldjoontes iseloomustab bipolaarset häiret meeleolu, energiataseme, mõtlemiskiiruse ja ka sellest tuleneva käitumise olulised muutused – kõrgenemine mania faasis ja langus depressiooni faasis.

Bipolaarne häire noorukitel

Noorukitel ja lastel võib bipolaarne häire pisut erisugune välja näha: meeleolude kõikumine on sagedasem ja neil esineb enam segatüüpi episoode. Mania faasis on ülevast meeleolust enam esiplaanil ärritunud meeleolu ja käitumine. Depressiivses faasis on tüüpilisemad kehalised kaebused nagu peavalud, kõhuvalud,...Vaata veel