Peaasi.ee projekt 2014-2015 ja Norra toetused

Peaasi.ee on suunatud Eesti noorte vaimse tervise paranemisele, probleemide varasele märkamisele, abi kättesaadavuse hõlbustamisele ning varasele sekkumisele.

“Peaasi.ee – Eesti noorte vaimse tervise alane e-nõustamine, veebiplatvorm ja e-lahendused” on MTÜ Peaasjad poolt läbiviidav projekt (aastatel 2014-2015), mille käigus arendame Peaasi.ee lehel e-nõustamisteenust ning olulist teavet vaimse tervise ja selle probleemide kohta, lisaks loome infotehnoloogilisi eneseabivahendeid ja kognitsiooni parandamise võimalusi. Projekti võrgustikutöösse kaasame noori ja nendega töötavaid spetsialiste ning vaimse tervise spetsialiste.

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway Grants  Sotsiaalministeerium