Haridus

Toetav keskkond haridusasutuses panustab nii laste, noorte kui ka õpetajate heaolusse ning vaimse tervise murede märkamisse ja ennetamisesse. Õpi- ja käitumisraskused ning paljud teised vaimse tervisega seotud mured on seotud rea tingimuste ja teguritega lapsi ja noori ümbritsevates keskkondades ja olukordades. Heaolu ja turvalisus on aga otseselt seotud motivatsiooniga õppida ja ka õpitulemustega. 

Lapsed õpivad kõige paremini turvalises ja toetavas keskkonnas. Sama kehtib täiskasvanute puhul. Haridusasutus, kui töökeskkond, mis on toetav ja tunnustav, annab võimaluse hallata paremini oma stressi ja ka vajadusel abi paluda. Tunnete jagamise võimalus ja positiivsete emotsioonide turgutamine töökeskkonnas toetab tervisliku organisatsioonikliima teket, paremaid suhteid ja töötajate heaolu.