Keskuse teenused

Peaasjade üheks olulisemaks eesmärgiks vaimse tervise edendamisel on probleemide ennetamine ja võimalikult varane sekkumine. Seetõttu on lisaks teavitusele olnud meie tegevuse algusest alates oluliseks lisaks ka e-nõustamine. Teenus, millele on kiire ja lihtne ligipääs kõigil, kes vajavad vaimse tervise murede korral abi. 

Tänaseks oleme loonud Peaasjade keskuse, mis koondab enda alla kõiki meie pakutavad nõustamisteenused. Peaasjade keskuse eesti- ja venekeelsetele tasuta nõustamistele üle Eesti saab registreerida aja meie online registratuuris: 

Keskuse teenused:

  • Peaasjade keskuse noortenõustamine on madala lävendiga nõustamine noortele vanuses 16-26 aastat, kes otsivad abi  teismeea ja noore täiskasvanu eaga kaasas käivate vaimse tervise probleemide korral.
  • E-nõustamine: Vaimse tervise infoportaalis Peaasi.ee on võimalik küsida vaimse tervise alase abi võimaluste kohta e-kirja teel kliiniliselt töötavalt spetsialistilt: https://noustamine.peaasi.ee/kysi-noustajalt
  • Nõustamisprogramm VALIK on Tervise Arengu Instituudiga koostöös väljatöötatud lühisekkumine kanepitarvitajatele.