Vaimse tervise tegevuskava töökohal

Tegevuskava vaimse tervise parendamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks töökohal

Uuringud näitavad, et kui vaimse tervisega (VT) töökohal eesmärgipäraselt tegeleda võib iga sellesse investeeritud euro tuua tagasi kuni 9 eurot, sest kasvada võib töö produktiivsus, kahaneda haiguspäevade arv kui ka varakult pensionileminejate hulk. Vaimse tervise väärtustamise kasuteguriks võib olla parem tööõhkkond ning personali voolavuse vähenemine. Kui tahta parendada sooritust ja tagada heaolu, võiks arvesse võtta võimalusel ressursside arendamist nii indiviidi, grupi, juhi kui organisatsiooni tasandil.

Näiteks:
1) individuaalsel tasandil: toetada töötajate vaimse tervise
teemalistel seminaridel osalemist;
2) grupi tasandil: luua regulaarseid töögruppe arutlemaks vaimse
tervise teemadel;
3) juhi tasandil: pakkuda juhtidele individuaalse koostöö
võimalust eksperdiga enesejuhtimise oskuste arendamiseks;
4) organisatsiooni tasandil: tõstatada igapäevastel koosolekutel
vaimse tervise teemalisi arutelusid.

Süsteemselt vaimse tervise toetamiseks ja vaimsete oskuste arendamiseks oleks hea analüüsida organisatsiooni hetkeseisu ning tiimides läbi arutada, koostada ja järjepidevalt ellu viia selge tegevuskava, arvestades nii inimeste kui organisatsiooni tasandit. Tegevuskava ellu viimise protsessi tuleks ka koos analüüsida, et märgata arenguid, leida lahendusi takistustele/murekohtadele ja planeerida edasiseid tegevusi.

Tegevuskava tutvustuse leiad SIIT. Tegevuskava saad täitmiseks alla laadida SIIT.

Head analüüsimist, planeerimist, tegutsemist ja arengut!