Traumaatilised sündmused, surmajuhtumid töökohal või meeskonnaliikmete ja nende pereliikmete seas

Organisatsioonil on kasulik luua käitumisjuhis või plaan juhtumiteks, kus töötajate elus leiab aset traumaatilisi sündmusi või kriise. Samuti on tervise ja töövõime hoidmiseks hea mõelda läbi, kuidas toetada meeskonda või meeskonnaliiget, kui aset on leidnud traagiline surmajuhtum.

Kuigi traumaatilised sündmused ei pruugi toimuda töökohal, on neil mõju töövõimele ja kogu meeskonna sisekliimale.

Trauma mõju võib olla inimestele erinev. See võib mõne nädala või kuu vältel paista välja nii:

 • keskendumisraskused
 • kõrgenenud ärevus või hirmutunne
 • uneprobleemid
 • ebareaalsuse tunne

Lühiajaliselt tuleks pakkuda töötajale võimalust kas töökoormust vähendada, töötamist jätkata või võtta aega lähedastega olemiseks, vastavalt vajadusele. Töötajaga võiks läbi arutada, kellele juhtunu kohta millist infot anda. Näiteks ei pea kõigile andma detailset infot, kuid oluline võiks olla, et lähimad kaastöötajad ja juhid teavad, et töötajal on keeruline aeg ning ta võib vajada ekstra toetust ja mõistmist.

Sündmuste mõju võib olla ka pikemaajaline ning välja paista nii:

 • unehäired, unetus
 • eluisu on kadunud
 • sotsiaalsetest kontaktidest distantseerumine
 • pikemaajalised raskused mälu ja keskendumisega
 • suurenenud on alkoholi või muude mõnuainete kasutamine
 • iiveldus, valud rinnus või mujal, muud seletuseta füüsilised sümptomid
 • tõusnud on riskid nii vaimse kui füüsilise tervise riketeks

Sellisel puhul peaks soodustama abi otsimist ning kaaluda, kas töökoht saab selle juures moraalselt või finantsiliselt toeks olla. Samuti aktiveerida kolleegide tugivõrgustikku, mil moel saab töökaaslasele endam toeks olla.

Ressursid:

Rohkem teavet kriiside ja trauma mõjust: https://peaasi.ee/psuhholoogiline-kriis/

Kuidas toimida töökohal suitsiidijuhtumi järgselt (ingliskeelne materjal):

https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/bitc-wellbeing-toolkit-suicidepostventioncrisismanagement-mar2017.pdf

Kuidas toetada töötajaid kriisis:
https://sotsiaalkindlustusamet.wordpress.com/2021/04/19/valgusfoori-tugipakett-toetab-tootaja-vaimset-tervist/?fbclid=IwAR3vtPf2wVRe1X9CF7POHXCGwFhbCTd366RTJgiOXYcy8ZYACVVaP_ZifxM

Traumeeriv sündmus töökohal, kuidas toetada (inglise keelne materjal)

https://cdn.mentalhealthatwork.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/30101914/SM-Pathway-for-staff-exposed-to-a-traumatic-incident-at-work-FINAL.pdf