Vaimse tervise märgis

Aitäh, et hoolid vaimsest tervisest ja oma töötajatest!

Oled jõudnud vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgise kandideerimiselehele. 


Peaasi.ee annab tänavu esimest korda organisatsioonidele välja vaimse tervise märgise. See on tunnustus, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks tööl hoitud. Selle organisatsiooni töötajad oskavad väärtustada enda ja teiste vaimset tervist. Uuringute järgi on nad tervemad, rahulolevamad ja produktiivsemad, aidates seeläbi ka organisatsioonil kasvada ja areneda ning tõsta selle konkurentsivõimet. 

 

Märgise saamiseks tuleb organisatsioonil täita põhjalik ankeet, mille kolmes osas on välja toodud võimalused töökeskkonnas vaimse tervise ja vaimsete oskuste teadlikuks hoidmiseks. Ankeedi kolm osa jagunevad järgmiselt:
1. vaimse tervise parandamine, raskustega toimetulek vaimse tervise murede korral; 
2. vaimse tervise hoidmine ja heaolu säilitamine ning
3. vaimse tervise arendamine ning töötajate potentsiaali ja tugevuste rakendamine.
Iga täidetud võimaluse eest saab organisatsioon punkte. Organisatsiooni vastuste ja sellest lähtuvalt saadud punktisumma alusel, juhul kui organisatsioon ületab lävendi, liigub ta ühte kolmest tasemest: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Märgis näitab organisatsioonis vaimse tervisega teadlikult tegelemise taset.

Kandideerima on oodatud nii ettevõtted, avalik-õiguslikud organisatsioonid, MTÜd, sihtasutused kui  haridusasutused. 

Kandideerimisprotsess kestab 28. augustist kuni 25. septembrini. Märgise saajad kuulutame välja oktoobri alguses.

Vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgist annab välja Peaasi.ee. Märgise taotlemine on kõigile organisatsioonidele tasuta. 

TASUB TEADA

Vaimse tervisega teadlikult organisatsioonis tegelemise kasud:
–  Vaimse tervise teemadele teadlikult tähelepanu pööramine töökeskkonnas aitab hoida töötajate tervist ja vähendada haiguspäevade arvu.
– Vaimse tervise väärtustamise kasuteguriks on parem tööõhkkond ja -kultuur. Paraneb töötajate omavaheline suhtlus, läbisaamine ning koostöö, osatakse märgata enda ja teiste vaimse tervise raskuseid, üksteist toetada ja abi pakkuda, töökeskkonnas vaimse tervise toetamiseks vajalikke muudatusi, arendusi teha.
– Väheneb personali voolavus.
– Väheneb töötajate stressitase ja läbipõlemine.
– Vähenevad vaimse tervise teemadega seotud stigmad.
– Terved ja õnnelikud töötajad loovad organisatsioonile suuremat väärtust.
– Uuringud näitavad, et kui vaimse tervisega töökohal eesmärgipäraselt tegeleda võib iga sellesse investeeritud euro tuua tagasi kuni 9 eurot, sest kasvada võib töö produktiivsus, kahaneda haiguspäevade arv kui ka varakult pensionile minejate hulk. 

 

Kandideerimine on lõppenud!

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20