Vaimse tervise tegevuskava ja arenguprogramm töökohal

Vaimse tervise probleemid on töötavate inimeste seas üsna levinud, millel omakorda võib olla mõju ka tööülesannete täitmisele (nt raskused keskendumise, suhtlemise, ajajuhtimise, tegevuste planeerimisega jm).

Uuringud näitavad, et kui vaimse tervisega töökohal eesmärgipäraselt tegeleda võib iga sellesse investeeritud euro tuua tagasi kuni 9 eurot, sest kasvada võib töö produktiivsus, kahaneda haiguspäevade arv kui ka varakult pensionileminejate hulk. Vaimse tervise väärtustamise kasuteguriks võib olla parem tööõhkkond ning personali voolavuse vähenemine.

Töökohal vaimset tervist toetavate ressursside kasvatamine võib omakorda toetada töötajate põhivajadusi ja motivatsiooni, töö eesmärkide saavutamist, töönõudmistele vastamist, individuaalset arengut ja tahet tööülesannetesse panustada.

Selleks, et parendada töökeskkonnas töötajate sooritust ja tagada vaimse tervise heaolu, soovitab Peaasi.ee läbi töötada organisatsioonide vaimse tervise tegevuskava, mis on kõigile tasuta kättesaadav. Peale tegevuskava täitmist pakub Peaasi võimalust arenguprogrammis osaledes läbi teadliku tegevusplaani loomise ja konkreetsete sammude astumise toetada töökeskkonnas süsteemselt töötajate vaimset tervist ja aidata kaasa nende vaimsete ressursside arendamisele.