Mis on Räägime Lastest?

Räägime Lastest (RL) on Soomes välja töötatud tõenduspõhine lähenemisviis, mille eesmärgiks on pakkuda peredele, nii täiskasvanutele kui ka lastele, vaimse tervise tuge, et ennetada igapäevaste takistuste muutumist probleemideks.

RL on tõenduspõhine, lapsekeskne psühhosotsiaalne lühisekkumine laste vaimse tervise edendamiseks, et ennetada probleemide põlvkondadevahelist edasikandumist. Sekkumise käigus tuvastatakse toetavaid tugevusi, ressursse ja igapäevaseid lahendusi lastele, vanematele, õpetajatele ja perevõrgustikele. Sekkumise eesmärk on ühiste arusaamade loomine vanemate, lapse ja teiste lapse elus oluliste isikute vahel, samuti koostöövõimaluste arendamine heaolu edendamiseks ja probleemide ennetamiseks.

RL lähenemisviis on kasutatav ennetavalt paljudes laste arengut toetavates kontekstides ning sobib universaalseks kasutuseks nii tervishoiu-, sotsiaal-, haridus- kui osati ka õiguskaitse valdkonnas.

Räägime Lastest (RL) lähenemisviisist

RL on struktureeritud ent samas paindlik lähenemisviis, mille fookuses on lapse igapäevaelu kodus, lasteaias, koolis või vabal ajal, et leida võimalusi säilenõtkuse suurendamiseks.

RL lähenemist võib jagada kaheks osaks:  

  • RL vestlus
  • RL lapse tugivõrgustikuga kohtumine

Lähenemise kasutamist toetavad RL logiraamatud.

Vestlus viiakse tavaliselt läbi ühe või kahe seansina. Vestlus käsitleb lapse elukorraldust kõigis tema arenguks olulistes valdkondades, vestluse sisu tugineb logiraamatutele. Koos vanematega koostatakse tegevusplaan, mis toetab edasist tegelemist selgunud väljakutsetega ning loob võimalusi olemasolevate tugevuste kasutamiseks.


Kui RL viiakse läbi lasteaias või koolis, on tavapäraselt kaasatud kohe ka laps, kuid kui RL-i kasutatakse erinevate teiste teenuste (tervishoid, sotsiaalhoolekanne) käigus, algab töö enamasti lapsevanematest.

Lapse tugivõrgustikuga kohtumine kavandatakse juhul, kui tegevusplaani ei ole võimalik ilma täiendavate osalejateta täita. Enamasti toimub see lapsevanematega (ja mõnikord ka lapsega), vahel võib olla kasulik ka mõne teise olulise osapoole kaasamine. RL lapse tugivõrgustiku kohtumine saab pakkuda võimalust ka juhtumipõhiseks valdkondadevaheliseks koostööks.

Uuringud kinnitavad, et RL lähenemisviis pakub peredele vajalikku tuge, mis on:

Turvaline – ei tekita lapsevanemates ärevust, depressiivsust, häbi ega süütunnet (ei muretse ka laps).

Otstarbekas praktiline ja lihtsalt kasutatav lähenemisviis nii pere- kui teenuskultuuris.

Efektiivne – sellel on lastele positiivne mõju, alandades ärevust, depressiivsust, vähendades emotsionaalseid probleeme ning kutsudes esile laste positiivset sotsiaalset käitumist. 

Solantaus jt: 2009, 2010, 2013