Mida teha meeste vaimse tervise heaks?

Mees on see, kes ei nuta, on tugev ja peab end füüsiliselt pidevalt proovile panema, tal ei ole erilisi emotsioone, ta on kalkuleeriv ja põhimõtteliselt purunematu. Mehe ülesanne on tuua leib lauale, võidelda vaenlastega ja kui ta sellega hakkama ei saa, siis parem astugu rivist välja.

Kas jääme rahule seletusega, et mehed on lihtsalt nii loodud ja kromosoomid panevad olemuse paika – määravad, kui kaua ja kui õnnelikult mehed võivad elada?

Või vaatame, mida saab ära teha kultuurist, hoiakutest ja eelarvamusest tuleneva sotsiaalse survega?

 

Allpool on rohkem küsimusi kui vastuseid. Kui mõni küsimus kõnetab või vastus on käepärast, võta meiega ühendust!

Mida saaksime ära teha koolis?

Pöörame erilist tähelepanu poiste toimetulekule, nii õppeainete omandamise kui suhete valdkonnas. Õpetame nn emotsionaalset kirjaoskust, aidata aru saada, millised on inimese enda ja teise tunded ning kuidas nendega hakkama saada. Abiks oleksid ka baasilised oskused stressiga toimetulekuks, ärevuse maandamiseks, oskused teistega läbi saada ja meelekindlalt käituda. Toetada koolikeskkonnas koostööd ja vähendada võistluslikkust. Leiame uued lahendused meie aja Tootsidele, mis ei tembeldaks neid pahadeks poisteks, vaid laseks neil avastada endale omaseid tugevusi.

Mida saaksime ära teha, et noored mehed saaksid paremini riskida? Leiame noortele meestele põnevaid ettevõtmisi, mis sobiksid noore inimese ajule, mis tahab impulsiivselt käituda. Kes võiksid olla eeskujud, millist eeskuju me meedias näitame ja ise anname? Seiklusi peab olema, aga kuidas seda saab teha nii, et oma elu ohtu ei peaks panema?

Mida teha töökohtades? Leitakse, et mehi haavavad tööprobleemid enam kui naisi, osaliselt on siin põhjuseks soolised stereotüübid. Töökoht on oluline võimalus vaimset tervist toetada, seda nii töökeskkonna muutmisel inimsõbralikumaks, vaimse tervise stigma vähendamisel, vaimse tervise teadlikkuse kasvatamisel, tervislikuma eluviisi soodustamisel ning ka abi otsimise julgustamisel.

Mida saab teha peresuhetega?

Paljud mehed väärtustavad suhteid ja vähesed soovivad olla üksinda. Kas meestel on piisavalt õigust kaasa rääkida ja arutada, millised võiksid olla head peresuhted? Kas me oskame lähedaste inimestega hästi tülitseda ja ära leppida? Kuidas saaks teha nii, et suhetes tekkiv hirm ja abitus ei paiskuks välja viha ja agressiivsusena? Kas saame ümber vaadata normid agressiivsuse väljendamiseks? Kas see, et mehed peavad agressiivselt käituma, on bioloogiline tõsiasi või tänapäeva kontekstis juba müüt? Kuidas olla vapper ja võimas mees ning samal ajal ennast juhtida osata?

Mida saab teha, et väärtustada isa rolli?

Mida saab kaasaegne isa oma lapsele õpetada? Milliseid tegevusi lastega koos on sobilik teha? Milleks isasid üldse vaja on?

Kuidas mehelikult vananeda?

Palju räägitakse naistest ja menopausist, aga ka meestel toimuvad elu kestel olulised hormonaalsed muutused, mis nii füüsilisele ja vaimsele tervisele mõju avaldavad. Isegi sõna on selle jaoks olemas – andropaus ja ravimid ka olemas. Kui vananevad naised võivad hakata vanaemaks või nõiaks, kelleks võiks tööea üleelanud mees hakata?

Milline peaks olema meditsiinisüsteem, mis kutsuks mehi enda tervisega tegelema?

Naised pöörduvad kergemini terviseprobleemide korral arsti poole kui mehed. Kas küsimus on ainult soorollidest tuleneval vabadusel ennast ka nõrga ja haavatavana näidata või on meditsiinisüsteem kuidagi nii disainitud, et ta ei arvesta meeste vajadustega?

Allikad:

Eesti Statistika andmebaas

Eesti Meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome. TÜ 2015