Emotsionaalse enesetunde testimine organisatsioonides 2023

Ettevõtted ja organisatsioonid on oodatud Peaasi.ee keskkonnas vastama oma töötajatega emotsionaalse enesetunde küsitlusele. Küsitluses osalemiseks registreeri ettevõte SIIN. 

Emotsionaalse enesetunde küsitlus annab igale vastajale ülevaate oma vaimse tervise seisust ja organisatsioonile tervikuna ülevaate töötajate vaimse tervise hetkeolukorrast. Tulemuste põhjal on võimalik pöörata organisatsioonis teadlikult tähelepanu hetkel töökeskkonnas esinevatele vaimse tervise raskustele ning pakkuda töötajatele teadmisi oma vaimse tervise hoidmiseks. 

Selleks kutsub Peaasi.ee testi täitmise järel võtma ettevõtte või organisatsiooniga osa ka 13.märtsist 16.aprillini toimuvast vaimse tervise vitamiinikuurist. Kampaania keskendub vaimse tervise tugevdamisele, kuid oluline on olla teadlik ka vaimse tervise raskustest. See võimaldab õigel ajal pöörata tähelepanu enesehoiule, kasutada lähedaste või kolleegide tuge ning vajadusel professionaalset abi otsida.

Emotsionaalse enesetunde test:

 • Testi on võimalik täita elektrooniliselt. Test koosneb 25 küsimusest, millele vastamine võtab kuni 10 minutit. Testi aluseks on EEK-2 test. Testi saab täita nii eesti, vene kui inglise keeles.
 • Iga inimene saab testi täita anonüümselt. Seejärel saab igaüks enda tulemuste kohta tagasiside koos soovitustega vaimse tervise tugevdamiseks. 
 • Iga ettevõte saab koondtulemuse oma ettevõtte kohta Peaasi.ee meeskonnalt (NB! koondtulemus on nähtav organisatsioonidele, kus on rohkem kui 10 testi täitjat).
 • Koos organisatsiooni koondtulemustega on võimalik saada ka esmaseid soovitusi, kuidas oma töötajaid toetada. 
 • Küsitluse tulemusi tutvustatakse ka laiemale avalikkusele. Kõigi vastanud organisatsioonide ja nende töötajate tulemused jäävad anonüümseks. Organisatsiooni koondtulemusi näeb vaid konkreetse organisatsiooni esindaja.
 • 2022. aastal testimises osalenud organisatsioonid saavad võrrelda oma eelmisi koondtulemusi käesoleva aasta omadega. Organisatsioonid, kes ei ole varem osalenud, saavad võrrelda oma tulemusi kõigi organisatsioonide koondtulemustega.

Ajakava:

 • Testimisele registreerimine: 21.02.-06.03.
 • Peaasi.ee saadab igale registreerunud organisatsioonile unikaalse testimise lingi: 06.03.-08.03.
 • Testimine on avatud kõigile töötajatele. 06.03.-21.03. Palume eelnevalt läbi mõelda töötajate kaasamise viisid ning kanalid.
 • Organisatsiooni koondtulemused ja soovitused saadab Peaasi.ee alates 22.03.
 • Vitamiinikuuris osalemine: 13.03.-16.04. Kuuri materjalid ja juhised saabuvad koos testimise lingiga.

Lisaks küsitlusele on võimalik ettevõttel võtta osa vaimse tervise vitamiinikuurist. Soovi korral on võimalik saada perioodil 13. märts-16. aprill organisatsioonis jagamiseks vaimse tervise vitamiinide soovitusi ja eri formaadis teabematerjale.

Küsitluses osalemine on organisatsioonidele tasuta. Vaimse tervise vitamiinide teavitust rahastab Tervisekassa.

Lisainfo osalemise kohta:
Anna-Kaisa Oidermaa,
anna-kaisa.oidermaa@peaasi.ee 
Peaasi.ee tegevjuht 

 

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20