Seksuaalsus ja vaimne tervis

Kompulsiivne seksuaalkäitumine ehk seksuaalne sundkäitumine

Kui palju seksuaalset iha on sobilik tunda?

Enamikul inimestest tekib mingil eluhetkel soov kas ennast rahuldada või kellegagi seksuaalset kontakti otsida. Kas ja kui tihti seda tunnet tunneme, võib inimeseti väga palju erineda ning ka elu jooksul muutuda. Osal inimestel ei teki sellist tunnet kunagi, teistel võib see tekkida mitu korda päevas. Seni kuni seksuaalne iha meie elu ei sega ega survesta või ei sunni kedagi tegudeks, mida teha ei soovita, ei olegi tegelikult põhjust öelda, et üks viis seksuaalseid soove kogeda või mitte kogeda oleks õigem kui teine. Vahel võib aga tekkida inimestel tunne, et nad ei suuda oma seksuaalset tungi kontrollida. Erinevatel hinnangutel võib sellist olukorda tunda umbes 1-6% inimestest.

Milline seksuaalsus on normaalne?

Kuna inimeste seksuaalkäitumine on pikalt olnud stigmatiseeritud ning seda hinnati pigem moraalsete seisukohtade järgi (kellel, kellega, kui palju, kuidas, mis eesmärgil, jne oli kõlbeline või lubatud seksida), siis on seksuaalkäitumine teadusena veel väga noor. Eriti käib see kompulsiivse seksuaalkäitumise kohta. Kuna ajalooliselt kiputi seksi haiglaseks pidama pigem väliste tunnuste põhjal, nagu sagedus (“liiga tihti” või “liiga palju”) või praktika ise (seks samasooliste vahel, BDSM, fetiš ja kink praktikad), siis alles viimastel aastakümnetel on jõutud selleni, et normaalne käitumine on seksuaalkäitumise puhul väga lai mõiste ning paljud praktikad, mida kunagi peeti haiglaseks, on tegelikult täiesti normaalsed. Sellise ajaloo tõttu on ka arusaadav, et tõenduspõhiseid teadmisi ei ole veel kõigis seksuaalkäitumise valdkondades palju kogunenud või kumab töödes tulemuste tõlgendustest läbi teatavaid ajaloolisi moraale. Olukorda, kus inimene tajub, et ta ei suuda oma seksuaalseid ihasid kontrollida, on uuritud üsna lühikest aega ning praeguste parimate teadmiste kohaselt on antud käitumise puhul kasutusel kompulsiivse seksuaalkäitumise käsitlus. Ei ole välistatud, et uue info tekkides ka spetsialistide arusaam muutub ning kohaneb.