Suhtlemine

Suhtlemine täidab meie päevi koolis, kodus, sõpradega. Näost näkku, telefonis, sms-idega, arvutis. Sõnadega, naeruga, ilmetega, poosidega. Head suhted on üks inimese põhivajadusi, sellepärast tunnemegi end nii kehvasti, kui üksikud oleme ja kellegagi mõtteid jagada pole, kui seda vajame. Aga kuidas neid häid suhteid saada? Selleks on mitmeid oskusi, mida saab õppida, ja põhimõtteid, mida järgida.

Seksuaalne väärkohtlemine

Igaühel on õigus oma privaatsusele ning otsustada selle üle, kes teda puudutab ja kuidas. Nii lähisuhtes (partneri või sugulasega) kui võõra inimese puhul, kes sulle sobimatult läheneb (ja siin pole ühtset näitajat, lähtu oma enesetundest!): ütle kohe “ei” mine kohe...Vaata veel