Tähelepanu

Tähelepanu on info sihipärane tajumine. Meie aju õpib eristama olulist ebaolulisest. Nii leiab aju justkui vaimse filtrina pidevast ärritajate voost info, mis on oluline praeguses olukorras.

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20