Söömishäirete ravi

Ravi ja abi on alati individuaalne ning sõltub konkreetsest söömishäirest..

Anoreksia ravi põhimõtted

Kolm peamist anoreksia ravi eesmärki:.

Tervisliku kehakaalu taastamine

Kuna tegemist on eluohtiku haigusega, siis kõige esimene eesmärk on kehalise tervise parandamine ja see tähendab tervisliku kehakaalu taastamist. Sageli peab seda tegema haiglas.

Söömishäirega seotud psühholoogiliste probleemide selgitamine ja võimalusel lahendamine

 Probleemide väljaselgitamiseks kasutatakse vestlusi söömishäire all kannataja enda ja tema lähedastega. Kui pingeallikad on välja selgitatud, leitakse sobivaim sekkumisviis. Anoreksia ravis kasutatakse erinevaid psühhoteraapiaid – individuaalset ja grupiteraapiat, pereteraapiat.

Kahjustavate söömisharjumuste leevendamine või kõrvaldamine

Selleks kasutatakse nii psühhoterapeutilisi meetodeid, aga vahel ka medikamentoosset ravi. Mõned uuringud on näidanud, et ravi medikamentidega nagu antidepressantide, antipsühhootikumide või meeleolu stabilisaatoritega võib olla mõõdukalt efektiivne. Need ravimid võivad aidata meeleolu ja ärevusega seotud sümptomide suhtes.

Anoreksia ravis kasutatakse psühhoteraapiat ja ravimeid ning teatud faasis võib oluline olla ka haiglaravi.

Buliimia ravi põhimõtted:

Nagu anoreksia ravis, kasutatakse ka buliimia puhul mitmeid ravimeetodeid ning nende valik sõltub kõige enam patsiendi vajadustest. Suurim erinevus anoreksia ravist tuleneb sellest, et anoreksia kahjustab kehalist tervist buliimiast enam. Buliimia puhul on kehakaal sageli normaalkaalu piires.

Häiritud söömiskäitumise leevendamine ja kõrvaldamine.

See tähendab söömissööstude vähendamist või kõrvaldamist, toidu välja oksendamise, episoodilise näljutamise, diureetikumide, lahtistite, dieediravimite kasutamise lõpetamist. Selleks kasutatakse erinevaid psühhoterapeutilisi sekkumisi ja medikementoosset ravi.

Bulimiiaga seotud psühholoogiliste probleemide selgitamine ja lahendamine

 See toimub üldjoontes samamoodi nagu anoreksia puhul.

Söömishäirete puhul kasutatavad psühhoteraapiad:

Pereteraapia

Söömishäired on seotud kogu perekonnaga, nad tekitavad muret ja pinget kõikides pereliikmetes. Söömishäirest paranemine ei toimu kunagi eraldi ümbritsevatest inimestest – paranemine on protsess, mis toimub iga päev ning ümbritsetuna perest ja sõpradest.

Pereteraapias saavad inimesed rääkida igapäevastest suhtlemisega seotud muredest ja pingetest.

Pereteraapia eesmärgid on:

  • pereliikmete informeerimine söömishäiretest ja nende ravist
  • peresuhete pingete ja nende allikate väljaselgitamine
  • konfliktidega toimetuleku ja nende lahendamise parandamine
  • üksteise toetamise soodustamine ja selle arendamine
  • pereliikmete toetamine

Kognitiiv-käitumuslik teraapia (KKT)

Seda teraapiasuunda kasutatakse toitumishäirete puhul päris sageli. Teraapia eesmärk on muuta tundeid ja mõtteid, mis inimesel on iseenda keha ja söömise suhtes.  Selleks õpetatakse ära tundma keha ja söömisega seotud negatiivsed emotsioone ja mõtteid. Selgitatakse ka, kuidas inimene kasutab toitu tunnetega toimetulekuks.  Õpitakse uusi viise raskete tunnetega toimetulekuks, konfiktide lahendamise konstruktiivseid tehnikaid jms. See on praktiline teraapia, kus tegeletakse probleemide lahendamisega ning ennastkahjustavate mõttemustrite muutmisega. Kognitiiv-käitumuslikus teraapias räägitakse ka tervislikust toitumisest, tervisliku kehakaalu säilitamisest ja lõdvestumistehnikatest.

Uute oskustega suudavad patsiendid vähendada iseenda söömishäirete sümptome, oskavad ära tunda söömishäire sümptome vallandavaid tegureid ning haiguse ägenemist.

Psühhodünaamiline teraapia

Kuigi paranemisega on seotud perekond, sõbrad ja vaimse tervise spetsialistid, on paranemine siiski ka iseenda avastamise teekond. Sageli sobib inimesele individuaalne psühhodünaamiline teraapia. Sellise teraapia puhul on patsiendil võimalik turvalises keskkonnas ja terapeudi juuresolekul saada teadlikuks oma erinevatest külgedest. Teraapias vaadeldakse valusaid tundeid, pingelisi suhteid ja lapsepõlvekogemusi.

Olenevat inimese soovidest ja eelistustest on individuaalses teraapias võimalik kasutatada erinevate psühhoteraapiate meetodeid ja nende kombinatsioone.

Lõppkokkuvõttes on individuaalne teraapia paranemistee, mis arvestab täpselt inimese soove ja vajadusi.

Psühhiaatriline ravi

Psühhiaatri eesmärk on hinnata tema poole pöördunud inimese psüühilist seisundit, määrata diagnoos ning sobiv ravi ja psühhoterapeutiline sekkumine. Sageli esineb samaaegselt söömishäirega ka mõni muu psühhiaatriline haigus nagu depressioon või ärevushäire. Kui vajalik, siis määravad psühhiaatrid mõne ravimi, mis leevendab söömishäire sümptomaatikat või ravib kaasuvat psühhiaatrilist haigust.

Söömishäirete puhul kasutatakse sagedamini antidepressante (SSRI-d, fluoksetiini, sertraliini).