Mida depressiooni korral ette võtta?

Hea on teada, et depressioon on ravitav. Kui depressiooni sümptomid on kestnud üle kahe nädala või mõni sümtomitest esineb väga häirivalt, siis on mõistlik abi otsida. Räägi oma muredest inimesele, keda usaldad ja kes saab sind aidata abivõimaluste leidmisel.

Depressioon on ravile hästi alluv haigus!

Depressiooni ravi

Depressiooni ravis kasutatakse nii psühhoteraapiat kui medikamentoosset ravi.

Psühhoteraapia

Psühhoteraapia on depressiooni ravis tihti väga mõjus. Rääkimine annab võimaluse näha asju erinevate nurkade alt ning leida sel viisil lahendusi.
Peamiselt kasutatakse depressiooni ravis kognitiiv-käitumuslikku teraapiat, suhete teraapiat ja psühhodünaamilist teraapiat. Sageli kombineerivad psühhoterapeudid erinevaid meetodeid.

Depressiooni ravimid ehk antidepressandid.

Ravimeid soovitatakse depressiooni raviks kasutada üldiselt juhul kui depressioon on mõõdukas või raske. Medikamentoosne ravi on alati tõhusam, kui seda kombineerida psühhoteraapiaga.

Antidepressandid mõjutavad kolme neurotransmitteri (serotoniini, noradrenaliini ja dopamiini) tasakaalu nendes aju osades, mis reguleerivad meeleolu, reaktsiooni stressile ja füüsilisi tunge nagu uni, söögiisu ja seksuaalsus.

Suurem osa antidepressantidest tõstab neuronite vahelistes sünapsites ühe või mitme eespool nimetatud neurotransmitteri taset. Sageli toimub see presünaptilise transporteri blokeerimise kaudu.
Antidepressant suurendab monoamiini hulka sünaptilises pilus. Selle tulemusena jääb vastavate postsünaptiliste retseptorite hulk väiksemaks. See tähendab, et tasakaalustuvad depressiooniga seotud muutused retseptorite arvus.
Antidepressandid avaldavad toimet ka geeni ekspressiooni mõjutamise kaudu (närvikasvufaktorite süntees kasvab ja retseptorite süntees väheneb). Antidepressantide mõjul tõuseb aju kasvufaktori BDNFi tase, mis soodustab neurogeneesi ning seega ka depressioonist paranemist.

Antidepressant-ravi meelespea:

1. Raviefekt ilmneb enamasti nädala või paariga. Varu kannatust!
2. Antidepressantide kasutamisest ravimisõltuvust ei teki.
3. Igal ravimil on kõrvaltoimed ja nii ka antidepressantidel neid tutvustab sulle ravi määranud arst. Pea meeles, et enamik kõrvaltoimeid on lühiajalised.
4. Ravimi valik on individuaalne. Ära anna kunagi oma ravimit teisele või võta ise teisele määratud ravimit.
5. Ravi antidepressandiga on enamasti pikaajaline ja kestab vähemalt mitu kuud.