Depressiooni võimalikud tagajärjed noorukitel

Teismeliste depressioon ei tähenda ainult meeleolu alanemist. Sageli muudab depressioon teismelise käitumist. Näiteks võivad tekkida probleemid koolis edasijõudmisega: depressiooni tõttu võib inimesel olla tavapärasest vähem energiat ning tal võib olla keskendumisraskusi. See võib kaasa tuua koolist puudumist, hinnete halvenemist ja õppimisraskusi. Ka mässumeelsus ja ennastkahjustav käitumine või hoiakud viitavad depressioonile.

Kodust põgenemine.

Paljud depressioonis teismelised jooksevad kodust ära või planeerivad seda – sellist käitumist peaks käsitlema kui appikarjet!

Arvuti- ja internetisõltuvus.

Teismelised võivad veeta palju aega internetis, et põgeneda oma probleemide eest. Liigne arvuti kasutamine ainult suurendab noorukite eraldumist ja süvendab depressiooni.

Narkootikumide tarvitamine ja alkoholi kuritarvitamine.

Teismelised kasutavad alkoholi ja narkootikume sageli selleks, et ise depressiooni “ravida” – kahjuks see vaid halvendab olukorda.

Tagajärgedega mittearvestav käitumine.

Paljud depressioonis teismelised jooksevad kodust ära või planeerivad seda – sellist käitumist peaks käsitlema kui appikarjet!

Madal enesehinnang.

Depressioon võib kaasa tuua või süvendada alaväärsus- ja häbitunnet, läbikukkumis- ja väärtusetustunnet.

Vägivaldsus.

Mõned depressioonis teismelised võivad muutuda ümbritseva suhtes ründavaks või isegi vägivaldseks.

Teiste psühhiaatriliste häirete areng.

Teismelise depressiooni seostatakse ka muude psühhiaatriliste häirete arenguga, näiteks söömishäired, enesevigastamine jne.