Depressiooni võimalikud tagajärjed noorukitel

Teismeliste depressioon ei tähenda ainult meeleolu alanemist. Sageli muudab depressioon teismelise käitumist. Näiteks võivad tekkida probleemid koolis edasijõudmisega: depressiooni tõttu võib inimesel olla tavapärasest vähem energiat ning tal võib olla keskendumisraskusi. See võib kaasa tuua koolist puudumist, hinnete halvenemist ja õppimisraskusi. Ka mässumeelsus ja ennastkahjustav käitumine või hoiakud viitavad depressioonile.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Kodust põgenemine

Paljud depressioonis teismelised jooksevad kodust ära või planeerivad seda – sellist käitumist peaks käsitlema kui appikarjet!

Hey! I am first heading line feel free to change me

Arvuti- ja internetisõltuvus

Teismelised võivad veeta palju aega internetis, et põgeneda oma probleemide eest. Liigne arvuti kasutamine ainult suurendab noorukite eraldumist ja süvendab depressiooni.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Narkootikumide tarvitamine ja alkoholi kuritarvitamine

Teismelised kasutavad alkoholi ja narkootikume sageli selleks, et ise depressiooni “ravida” – kahjuks see vaid halvendab olukorda.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Tagajärgedega mittearvestav käitumine

Paljud depressioonis teismelised jooksevad kodust ära või planeerivad seda – sellist käitumist peaks käsitlema kui appikarjet!

Hey! I am first heading line feel free to change me

Madal enesehinnang

Depressioon võib kaasa tuua või süvendada alaväärsus- ja häbitunnet, läbikukkumis- ja väärtusetustunnet.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Vägivaldsus

Mõned depressioonis teismelised võivad muutuda ümbritseva suhtes ründavaks või isegi vägivaldseks.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Teiste psühhiaatriliste häirete areng

Teismelise depressiooni seostatakse ka muude psühhiaatriliste häirete arenguga, näiteks söömishäired, enesevigastamine jne.

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20