Projekt “Let’s Talk About Children in Europe”

Vaatamata laialt levinud teadmisele, et ebasoodsates oludes üles kasvamine on risk laste vaimse tervise probleemide tekkeks, ei arvestata selle teadmisega erinevates lapse elu ja arengut toetavates kontekstides või teenuste pakkumisel veel piisavalt.

Üha enam lapsi ja noori vajavad vaimse tervise tuge, vastavad teenused on aga ülekoormatud ning spetsialiste napib. Lapsevanemad otsivad tuge täiskasvanutele suunatud teenustest, kus abi on sageli täiskasvanukeskne, jätab kõrvale võimaluse tegeleda vanemlusega ning ei pööra tähelepanu laste ja noorte vajadustele.

Erinevad eluraskused on midagi, mis mõjutavad vanemate, õpetajate ja teiste lastele oluliste täiskasvanute vaimset tervist ja toimimist ning see peegeldub nii laste heaolus, nende endi vaimses tervises kui kooliga toimetulekus ja saavutustes.

Kolmeaastase “Räägime Lastest Euroopas” projekti eesmärk on RL lähenemisviisi levitamine ja kasutuselevõtt üheksas Euroopa riigis.

Projekti eesmärgid on partnerriikide vajadustest lähtuvalt ka mõnevõrra erinevad. On riike, kus projekti käigus edendatakse positiivset vanemlust haavatavas olukorras olevates peredes, lähenedes läbi vaimse tervise teenuste arendamise või pagulaste ja varjupaigataotlejate toetamise vastuvõtukeskustes. Mõni partnerriik kasutab aga universaalset lähenemisviisi ehk rakendab RL lühisekkumist haridusasutuste kontekstis, pakkudes õpetajatele lähenemisviisi oma õpilaste ja nende perede psühhosotsiaalsete vajaduste paremaks mõistmiseks.

Projekti tegevusteks on nii spetsialistide teadlikkuse tõstmine laste toetamise vajadusest kui ka RL kasutajate väljaõpe ning neile juhenduse pakkumine. RL lähenemisviisi jätkusuutlikkusele ja laienemisele aitab kaasa RL koolitajate koolitamine.

Projekti käigus töötatakse välja  jätkusuutlikkuse kava ning tehakse jõupingutusi RL seostamiseks kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi vaimse tervise poliitikaga. Projekti toetab pidev protsessi hindamine ning tegevuste toetamiseks loodud rahvusvaheline teadusnõukoda. RL lähenemisviis tugineb teadus- ja arendustegevusele, mis toetab läbivalt projektitegevuste erinevaid etappe.

Projekti “Let´s Talk About Children in Europe” koordineerib Soome Turu Ülikooli Teadusuuringute ja Sotsiaalse Innovatsiooni Tegevusprogramm INVEST.  
Projekti juhtiv partner Eestis on Peaasi.ee.
Projekti üleeuroopalise teavituse ning tulemuste levitamise eest vastutab Mental Health Europe

Kontakt:
triin.raudsepp@peaasi.ee
liis.harma@peaasi.ee
  

Let’s Talk about Children in Europe projekti rahastab Euroopa Liidu programm EU4Health.