Räägime lastest!

Peaasi.ee tutvustab Eestis uudset laste vaimset tervist toetavat sekkumist Räägime lastest”

Ligikaudu 40% lastest tulevad perekonnast, kus ühel või mõlemal lapsevanemal on probleeme vaimse tervisega. Sellisest perest pärit noorel kujuneb suurema tõenäosusega välja depressioon, sõltuvused või muud vaimse tervise mured. Probleemide ennetamiseks tutvustab Peaasi.ee Eestis uudset laste vaimset tervist toetavat sekkumist Räägime lastest” ning eestikeelseid abimaterjale vanematele.

„Lapsevanemate hulgas on depressioon ja teised vaimse tervise häired levinud mured ning lastel, kes nende teemadega kodus kokku puutuvad, on suurem psühhiaatriliste häirete või sõltuvuse tekkimise risk,“ sõnas Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku õendusjuht Liina Hürden. „Selleks, et murda probleemide kandumine ühelt põlvkonnalt järgmistele, tuleb julgustada lapsevanemaid abi otsima. Loomulikult eeldab see meie vaimse tervise spetsialistide pädevust ja vajalikke teadmisi abi osutamiseks.“

Kuigi erinevad uuringute tulemused toetavad vaimse tervise murede käes kannatavate vanemate psühhiaatrilises ravis ka lastele tähelepanu pööramist, siis praktikas rakendatakse seda veel vähe.

„Soome näitab selles vallas head eeskuju. Lastepsühhiaater Tytti Solantaus koos oma meeskonnaga on välja töötanud sekkumise „Räägime lastest“, mille eesmärk on aidata probleemidega võitlevaid vanemaid laste hea arengu toetamisel. Eestis on alles esimesed 30 spetsialisti antud koolituse läbinud, kuid kõik vaimse tervise töötajad ja lastega kokku puutuvad spetsialistid saaksid „Räägime lastest” sekkumisega oluliselt ja tõenduspõhiselt toetada laste arengut,“ lisas Hürden.

„Räägime lastest“ sekkumise raviprotsessi käigus kohtub vaimse tervise spetsialist vanema või vanematega 1-2 korda. Üheskoos arutatakse läbi, kuidas last erinevates olukorras paremini toetada ning kuidas perekonnas turvatunnet luua.

„Sageli kardetakse või ei osata oma raskustest lastega rääkida, aga lapsed tajuvad, kui midagi on korrast ära ja elavad kaasa. Kui neist raskustest mitte rääkida, siis jäävad lapsed nendega üksi ja kannatused on seda suuremad,“ sõnab Peaasi.ee nõustaja ja lastepsühhiaater Ere Vasli. „Soomes läbiviidud uuringud näitavad, et depressiooni ravi saavad lapsevanemad on kergendatud, kui neile pakutakse võimalust arutada nende laste üle ja õppida selle kohta, kuidas hoolimata vaimse tervise probleemidest lapsi toetada,“ lisas Vasli.

Vaimse tervise ennetava sekkumise “Räägime lastest” seminar

Sõbrapäeval, 14. veebruaril toimub Sotsiaalministeeriumis seminar, kus tutvustame “Räägime lastest” sekkumist ja selle kasutamist Eesti laste ning noorte hüvanguks. “Räägime lastest” on lastepsühhiaater Tytti Solantause väljatöötatud ja Soomes laialt kasutatud sekkumine. Selle raames aitab nõustaja struktureeritud viisil toetada kogu raskustes pere ning sellega laste ja noorte head arengut. Seda saab edukalt kasutada erinevatel juhtudel kui laste ja noorte igapäevaelu on tavapärasest stressirohkem.  Uuringud on kinnitanud, et see meetod aitab tõhusalt laste depressiooni ja ärevushäirete sümptome ennetada peredes, kus vanematel on vaimse tervise häired.

Kuni praeguseni on seda meetodit kasutatud Eestis vähesel määral, aga nüüd on  väljaõppe saanud esimene grupp sekkumise koolitajaid ning see annab võimaluse sekkumist edaspidi oluliselt laiemalt kasutada.

Seminari kava:

12.00-12.30    Avasõnad

12.30-13.30     Räägime lastest – lastele keskenduv sekkumisvahend, mis toetab vanemlikke oskuseid ja laste sitkust, Bitta Söderblom

13.30-13.50    Kohvipaus

13.50-14.10    Räägime lastest sekkumise kasutamine laste psühhiaatrilises abis, Anna Haasma  

14.10-14.40    Räägime lastest sekkumise kasutamine täiskasvanute psühhiaatrias, Kristel Altmäe, Kadri Troost & Elis Krusel

14.40-15.00    Räägime lastest sekkumine perekeskuses, Jana Võrk ja Lea Treufeldt

15.00-15.30       Arutelu

Kuna seminari kohad täitusid kiirelt, plaanime uut Räägime lastest sekkumist tutvustavat seminari sügiseks 2020.

Räägime lastest veebimaterjalid:

Materjal lapsevanematele, kel on vaimse tervise probleeme:

Kuidas saan oma lapsi aidata?

Materjal lapsevanematele, kel on probleeme sõltuvuse või uimastitega:

Kuidas saan oma laste eest hoolt kanda?

Prof. Tytti Solantaus külastas Eestit aastal 2016 ja tutvustas programmi Peaasja konevrentsil.