Mis olukordades sobib Räägime Lastest?

RL vestluse kaudu saavad vanemad võimaluse mõista lapse olukorda ja vaadet peres ning leida viise lapse toetamiseks. Ideaalis viiakse vestlus läbi kui saab teatavaks, et laps puutub igapäevaelus kokku raskustega, mis võivad mõjutada tema soodsat arenguteed. Näiteks vanema või mõne muu pereliikme haigestumine, vanema töö kaotus, vanemate suhteprobleemid või lahkuminek, lein peres vms. 

Igal vanemal on hetki või perioode elus, kus lapsevanemaks olemine võib olla raske, näiteks pingeline aeg tööl, ülemaailmne kriis vms.

RL eesmärgiks on jagatud mõistmise soodustamine: vanemal on võimalus näha, mõelda ja tunda, kuidas laps oma igapäevaelu näeb-tunneb-kogeb. Samuti saab laps võimaluse mõista pere muutuvat olukorda ning vanema(te) tundeid ja käitumist.  

RL on dialoog vestluse läbiviija ning lapsevanemate vahel. Läbiviija ülesandeks on viia vestlus läbi lähenemisele omasel viisil ja raamistikus, julgustades ning toetades lapsevanemaid. Lapsevanemad on enda igapäevaelu eksperdid. RL läbiviija käsitleb vestluse käigus lapse eakohase soodsa arengu ja kaitsefaktorite toetamist, kuid hoidub igasugustest hinnangutest, ei nõusta, ei õpeta lapsevanemaid ega ka lahenda peres ilmnevaid võimalikke raskusi.