Nõuanded õpetaja töö kergendamiseks, kui esineb agressiivset käitumist

Ennetamine

Koolis või igas tunnis peaksid olema selgelt sõnastatud reeglid käitumiseks.
Teada peaks olema, milline käitumine ei ole aktsepteeritud ning sellise käitumise tagajärjed.
Kui mõne lapse puhul on teada agressiivse käitumise riskiolukorrad, tasuks neid juba ennetavalt käsitleda.

Kui õpilane käitub viisil, mis võib talle või teistele ohtlik olla

Leia võimalused õpilase rahustamiseks, vajadusel kaasa kolleege. Eelkõige nooremate laste puhul  on võimalik millegi huvipakkuva või üllatavaga tähelepanu kõrvale juhtida . Rahuneda saab kõige paremini omaette olles ning siis, kui teised oma käitumisega ei ole ähvardavad või vastanduvad. Kui sõnalisest rahustamisest ei ole abi, on võimaluseks lapse kinni hoidmine viisil, mis ei valmista talle valu ega ebamugavust. Selles osas tuleb silmas pidada, et see ei mõjuks alandavalt ega eneseväärikust rikkuvalt. Kindlasti oleks eesmärgiks, et seda ei peaks tegema teiste ees.

112

Kui rahustamisest abi ei ole, on mõistlik helistada telefonil

Järeldused ning kordumise ennetamine

Siis, kui noor on taas rahulik, saab temaga arutada, mis ohtliku käitumise esile kutsus ning mida saaks järgmine kord teha teisiti. Sellist vestlust võiks pidada inimene, kel on noorega hea kontakt või kellel on selle saavutamiseks eeldused. Vestluse eesmärgiks ei saa olla hurjutamine või karistusega hirmutamine, vaid arutelu, mis juhtus, miks see oli ohtlik või sobimatu ning mida saab teha kordumise ennetamiseks. Anda tuleks eakohased ja väga detailsed ootuspärase käitumise juhised.