Kuidas aidata pinge ja ärevusega õpilast?

Märka eksamiärevust juba varakult

Märkideks on:
Märka ärevust sotsiaalsetes olukordades juba varakult

Märkideks on:


Näita ärevuse ja pinge juhtimisel head eeskuju

Väljapuhanud, pingevaba ja rahulik õpetaja on võimalikus ärevust tekitavas olukorras lastele eeskujuks. Pinge ja ärevus on „nakkavad“ tunded, neid saab teiste pealt õppida.

Seisa hea selle eest, et Sinu aine testide ja kontrolltööde sooritamine ei jääks teiste aine omadega samale päevale.

Julgusta õpilasi leidma ettevalmistamiseks piisavalt aega.

Pane ärev laps kontrolltöö ajaks kokku istuma sellise lapsega, kes on rahuliku olekuga.

Vanematega kohtudes veendu, et nemad on õpiprotsessiga kursis.

Õpeta lastele, kuidas eksamit sooritada, näiteks

Loe instruktsioonid hoolega läbi.

Jäta raskemad küsimused pärastiseks.

Kasuta ärevuse maandamise tehnikaid.

Julgusta õpilasi küsimusi küsima ja täpsustama, kui midagi ülesande juures on jäänud ebaselgeks.

Kui teed prooviteste või kontrolltöid, siis aruta õpilastega, kuidas oli neid teha ning mis oli keeruline.

Võimalusel kohanda formaati:

Anna rohkem aega või ära tee vastamist aja peale

Suulise vastamise asemel kirjalik või vastupidi

Vastamine väiksemas rühmas

Õpeta õpilastele ärevuse ning eksamiärevuse maandamise nippe.

Konsulteeri koolipsühholoogi, eripedagoogiga nippide ja tehnikate kasutamist või vajadusel soovita nõustamisvõimalusi lapsele.