SOS programm

SOS Signs of Suicide (SOS) on tõenduspõhine eestindatud 13–17-aastastele õpilastele mõeldud suitsiidi ennetusprogramm. Programm on Eestisse toodud USA’st. 

 

SOS eesmärgid on vähendada suitsiidi ja suitsiidikatsete sagedust laste ja noorukite hulgas, suurendades õpilaste teadmisi ja arendades kohasemat käitumist, julgustades abi otsima enda ja/või sõbra probleemidele ning vähendades stigmat vaimse tervise probleemide osas. 

 

SOS peab oluliseks kaasata ennetustegevustesse ka vanemaid ja koolitöötajaid kui partnereid. Harides võtmeisikuid (lapsevanemaid ja koolitöötajaid) ja julgustades koole arendama kogukonnapõhist koostööd, toetatakse õpilaste vaimset tervist. SOS õpetab noortele, kuidas märgata depressiooni ja suitsiidi tunnuseid iseenda ja/või sõbra juures, harib koolitöötajaid, lapsevanemaid ja kogukondi suitsiidi riskiga noorte varajase märkamise ja sekkumise tähtsuse osas. 

 

Noortele annab SOS programm teadmised: 

 • Depressiooni saab ravida. Osalejaid julgustatakse vajaduse korral abi otsima;
 • Kuidas märgata endal või sõbral depressiooni ja suitsiidi ohumärke;
 • Sõnumi ACT tähendust:

A (acknowledge) – anna sõbrale teada, et oled märganud tal depressiooni või suitsiidi ohumärke ja et see on tõsine asi;

C (care) – ütle sõbrale, et hoolid temast ja tahad aidata; 

T (tell) – ütle usaldusväärsele täiskasvanule, et oled oma sõbra pärast mures.

 • Kelle poole saavad õpilased koolis pöörduda, kui nad vajavad abi.

 

Programm on:

 • 90-minutit pikk;
 • läbiviimiseks ei pea olema vaimse tervise spetsialist. Oluline on, et läbiviija on laste heaolust huvitatud ning tutvub enne programmi põhjalikult materjalidega. Lisaks soovitame läbida eelnevalt Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolitus. 
 • originaalprogramm on mõeldud 13-17 aastastele, eestindatud versiooni on pilooditud 10. ja 11. klassi õpilastega.

 

Programm koosneb: 

 • Eeltöö koolis ja vanematega (sh nõusolekud)
 • Programmi tutvustus noortele. 
 • video1+arutelu,
 • video2+arutelu, 
 • video3+arutelu, 
 • depressiooni küsimustik, 
 • abisoovisedeli täitmine.

SOS programmi materjalid leiad siit.