Bipolaarne häire noorukitel

Noorukitel ja lastel võib bipolaarne häire pisut erisugune välja näha: meeleolude kõikumine on sagedasem ja neil esineb enam segatüüpi episoode. Mania faasis on ülevast meeleolust enam esiplaanil ärritunud meeleolu ja käitumine. Depressiivses faasis on tüüpilisemad kehalised kaebused nagu peavalud, kõhuvalud, väsimus. Ei soovita koolis käia, tulemused koolitöös langevad, suhted eakaaslastega ei ole head. Võib ka esineda katseid kodust ära joosta, seletamatult nutma puhkeda, ollakse väga tundlikud ebaõnnestumiste suhtes. Samuti võib ette tulla alkoholi või narkootikumide kuritarvitamist oma enesetunde parandamiseks.

Tähelepanelik tuleb olla enesetapumõtete ja -katsete suhtes! Neid tuleb võtta täie tõsidusega.  Enesetapumõtted ja -katsed on haiguse sümptomid, mida tuleb ravida.