Peaasi.ee konverentsil “Kas jätkuvalt pole hullu?” esinevad

KADI JAANISOO-KULD
konverentsi moderaator

Kadi Jaanisoo-Kuld on ema, hamstri -ja koeraomanik, kõndimise, lugemise ning logelemise entusiast! Kadi on loovterapeut ja töötab hetkel Järvamaa Haiglas, Kose Gümnaasiumis ning Haabersti Klubimajas. Enne terapeudiks saamist kuulus ta süda televisiooni saatejuhi ning toimetaja ametile ERRs, kus muuhulgas sündis ka kolm hooaega vaimse tervise saadet “Selge pilt”.

HEDVIG MADISSON
Tervitussõnad

Hedvig on kogemusnõustaja ja tugiisik, varem Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise üks eestvedajatest. Olles isiklikult tuttav vaimse tervise raskustega seotud lahingutega, üritab Hedvig julgustada noori üksteist toetama ja vajadusel abi otsima. Peaasi.ee-s täitub Hedvigil peagi teine aasta ning ta ootab põnevusega organisatsiooni edasisi arenguid.

EVA KOŽENEVSKI
Tervitussõnad

Eva Koženevski on  Eesti Suitsiidiohvri Lähedaste Ühenduse Elus juhatuse liige, lähedaste tugigrupi juht ja kogemusnõustaja. Eva tegeleb lähedaste vajaduste teadvustamisega ja huvikaitsega. Koostöös Peaasi.ee-ga on valminud abimaterjal lähedastele ja nende toetajatele.

ANNA-KAISA OIDERMAA
Peaasi.ee peadpööritav elulugu!

Anna-Kaisa Oidermaa on Peaasi.ee asutajaliige ja tegevjuht. Anna-Kaisa on kliiniline psühholoog, läbinud pereteraapia väljaõppe ning tunneb huvi traumateraapia vastu. Anna-Kaisa eelmiseks töökohaks oli PERHi Psühhiaatriakliinik, kus ta töötas noorte ja peredega esmaste psühhootiliste kriiside osakonnas. Peaasjades on Anna-Kaisa täitnud erinevaid ülesandeid, mis ulatuvad koristajast raamatupidajani, kliinilise spetsialisti rollist 90 liikmelise meeskonna juhini.

ERE VASLI
Peaasi.ee peadpööritav elulugu!

Ere Vasli on Peaasi.ee asutaja ja juhatuse liige. 15 aasta jooksul on Ere Peaasjades olnud nõustaja, koolitaja, sisulooja, visiooni looja, projektijuht ja vajadusel teinud muid töid, mida tarvis on. Ere on lastepsühhiaater ja Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse noorukite ja söömishäirete osakonna juht. 

ANETTE ANDRESOO
Noorte vaimsest tervisest – otse ja ausalt

Anette Andresoo on Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia magistritudeng ja lahendus.net nõustaja. Varasemalt on olnud osa vaimse tervise lektorite kogukonnast, mille raames viis läbi koolitusi kooliõpilastele tutvustamaks viise, kuidas ära tunda tüüpilisemaid vaimse tervise raskusi ning kuidas aidata nii ennast kui teisi. Psühholoogiavaldkond on Anettele huvi pakkunud alates põhikooli perioodist ning üha süveneva vaimse tervise kriisi taustal mõistis ta, et tahab suunata oma pingutused teiste abistamisse. “Keegi ei tohiks jääda oma probleemidega üksi ning igal noorel peab olema võimalus pöörduda oma murega vähemalt ühe tugiinimese või spetsialisti poole” Selle kõige taustal tunneb Anette, et tema ülesanne ja kohustus on seista kõigi noorte eest, kellel ei ole julgust või võimalust enda ja enda vaimse tervise eest seista.

STEN SAAR
Miks peab ettevõttes tegelema
vaimse tervise teemadega?

Sten Saar on tehnoloogiaettevõtte Zego juht. Zego asutamise idee tekkis tal 2016. aastal, mil Saar töötas Londonis kullerteenusefirmas Deliveroo. Kõik ettevõtte sõidukid pidid olema kindlustatud, kuid kindlustusfirmad pakkusid neile tavalisest neli-viis korda kallimaid poliise. Saar tuligi mõttele pakkuda kindlustust tunnipõhiselt. Kolm ja pool kuud pärast idee sündi sai see teoks. 2021. aastal sai Londonis baseeruvast kindlustusidufirmast Zego kuues Eestiga seotud ükssarvik ehk enam kui miljard dollarit väärt ettevõte.
Enne Zegot tõestas Sten end andeka ettevõtjana Eestis, asutades vaid 17-aastaselt valemivihiku äri, mis kasvas rahvusvaheliseks kaubamärgiks enne müüki 2013. aastal. Pärast Ühendkuningriiki kolimist töötas Sten rendikodusid vahendavas ettevõttes Onefinestay ning kullerfirmas Deliveroo.

SIIM VÄRV
Muutuste võimalikkusest

Siim on endine koolijuht, kes on 15 aastat töötanud psüühikahäiretega noortega. Koolis on Siimu täita olnud erinevad rollid – sotsiaalpedagoog, õpetaja, arendusjuht ja koolijuht. Siim usub südamest, et muutus on võimalik ja et väikesed ja suured imed saavad alguse hästi kokku mängivast meeskonnast, mis julgeb ja tahab võtta vastutust. Inimestega töötades ja muutust juhtides on kriitiliselt oluline leida hea tasakaal iseenda kui oma tähtsaima tööriista ja enda täita oleva rolli piiride vahel.

TYTTI SOLANTAUS
Räägime Lastest ja selle orgaaniline kasvamine. Süsteemi muutuse
näide Soomest

 

Tytti Solantaus on lastepsühhiaater, terapeut ja teadur ning praegu ka emeriitprofessor.

Tytti kirg muutuste suunamise osas viis teda laste vaimse tervise edendamise ja ennetamise valdkonda. Tema uurimistööd ning panus sellesse valdkonda on oluliselt mõjutanud arusaamu ning noorte vaimse tervise küsimustega tegelemist laiemalt. Tema töö on mõjutanud poliitikaid ja praktikaid nii Soomes kui mujal.
Emeriitprofessor kõneleb oma töö mõjust vaimse tervise praktikatele ning selle potensiaalist süsteemi muutusteks, Soomes, Räägime Lastest lähenemisviisi näitel. Tytti töö on viinud teda kokku väga erinevaid eluradu kõndivate peredega. See mida ta aastate jooksul õppinud on ning läbi oma uurimistööde teada saanud, on põimitud Räägime Lastest lähenemisviisi, mille vormistas sekkumiseks 2000ndate aastate alguses. Tytti loodab, et Räägime Lastest soodustab mõistmist ka Eesti peredes, (hetkedel kus kokku puututakse keeruliste oludega), ning  et see toob nii pereliikmetele kui spetsialistidele optimismi ja rõõmu.

DESIREE SMITH
ORYGEN –  Austraalia noorte vaimse tervise revolutsioon

Desirée Smith on registreeritud õde, kellel on 28-aastane kogemus vaimse tervise valdkonnas nii kliinilises kui ka haridusvaldkonnas. Desirée töötab Orygenis kliinilise koolitajana ja on lühikese sekkumise tööriistakomplekti projektijuht. Desirée on pühendunud noorte vaimse tervise tööjõu suutlikkuse suurendamisele, et pakkuda tõenditel põhinevat praktikat ja teha jätkusuutlikku sektorimuutust noorte ja nende perede jaoks paremate tulemuste nimel.

CARSTEN SCHLEY
ORYGEN –  Austraalia noorte vaimse tervise revolutsioon

Carsten Schley on kliiniline psühholoog, kes töötab Austraalia riiklikus noorte vaimse tervise fondis digitaalsete vaimse tervise programmide kliinilise juhina. Alates 2001. aastal Saksamaalt Austraaliasse rändamisest on Carsten töötanud mitmesugustes kliinilistes ja mittekliinilistes rollides avalikus ja erasektoris noorte vaimse tervise teenuste alal. Carsten tunneb erilist huvi kogukonna arendamise, teenuste innovatsiooni, kliinilise praktika juhtimise ja järelevalve, madala intensiivsusega (lühikeste) sekkumiste, perekonda kaasava praktikate ja kliiniliste uuringute vastu.

SIGNE RIISALO
Ministri tervitus

Signe Riisalo on Eesti sotsiaalkaitseminister ning kuulub Reformierakonna ridadesse. Tema juhtimisel kutsuti kokku valdkondade ülene vaimse tervise staap ning asutati sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond. Signe Riisalo on öelnud, et äärmiselt oluline on jätkuvalt panustadat ka ennetustöösse kui kõige tõhusamasse ja kuluefektiivsemasse inimeste vaimse tervise toetamisse.  

KRISTEL KIENS
Töötuba: Kuidas organisatsioonis teadlikult
vaimse tervisega tegeleda?

Kristel on töötanud sooritus- ja spordipsühholoogia praktikuna üle 10 aasta. Ta on omandanud psühholoogia bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis, sporditeaduste magistrikraadi Jyväskylä Ülikooli rahvusvahelises õppes spetsialiseerumisega sooritus- ja spordipsühholoogiale ning kaitsnud doktorikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis. Ülikoolile lisaks on ta ennast täiendanud aktsepteerimise ja pühendumise, teadveloleku ning enesehoolivuse lähenemistes ja teraapiates ning regulaarselt rahvusvahelistel konverentsidel osaledes.
Ta töötab nii tippsooritajate, noorsportlaste kui täiskasvanutega, kes on huvitatud enda tervikliku arengu ja heaolu toetamisest, endale oluliste eesmärkideni jõudmisest või tahavad lihtsalt elada tähenduslikumat, terviklikumat elu. Lisaks töötab Kristel tiimide ja organisatsioonidega nii spordimaailmas kui väljaspool, et aidata kaasa ühtse lähenemise loomisele, kommunikatsiooni ja koostöö arendamisele ning pikaajalise arengu ja heaolu toetamisele.

SIGNE SILLASOO
Töötuba: Kuidas organisatsioonis teadlikult
vaimse tervisega tegeleda?

Signe on Peaasi.ee-s organisatsioonidele ja ettevõtetele abiks töökeskkonnas vaimse tervise teemadega tegelemisel. Aitab korraldada koolitusi, viia läbi organisatsioonides emotsionaalse enesetunde teste, ärgitab mõtlema süsteemselt vaimse tervise teemadele, toetab vaimse tervise tegevuskava täitmisel või arenguprogrammis osalemisel.
Varasemalt on Signe töötanud enam kui 15 aastat meedias, mille käigus on ta suhelnud sadade ettevõtete juhtide ja spetsialistidega ning saanud muuhulgas aimu viimaste aastate jooksul ka väljakutsetest vaimse tervise toetamisel organisatsioonides. Signe on ise täiendanud ennast joogaõpetaja- ja teadveloleku teemalistel koolitustel.

KADRI PAHLA
Töötuba: Peahea lühisekkumise tutvustus

Kadri liitus Peaasi.ee meeskonnaga viis aastat tagasi. Sellesse aega on mahtunud töö vaimse tervise esmaabi koolituse formaadi arendamisega ning kanepitarvitajatele suunatud lühisekkumise programmi VALIK koordineerimine. Samuti on Kadri olnud Peaasi.ee keskuse ideest reaalsuseks saamise inspireeriva teekonna juures nii mõtete kui tegudega. Tänasel päeval on Kadri Peaasi.ee keskuse juht ja vaimse tervise esmaabi mõtteviisi tulihingeline entusiast.

MARIT KANNELMÄE-GEERTS
Töötuba: Iga väike asi – mis on sotsiaal-emotsionaalse pädevuse IVA’d ehk kuidas liikuda väikeste sammudega heaolu
ja vaimset tervist hoidva hariduse suunas?

 

Marit Kannelmäe-Geerts on viimased kaks aastat olnud Peaasi.ee haridusvaldkonna juht. Eelnev töökogemus sai alguse huviharidusest ja on lisaks olnud seotud noorte- ja haridusvaldkonnaga, sotsiaalse kaasatuse ja rahvusvahelise noorsootööga. Oma teamisi ja kogemusi on ta rakendanud ka ülikoolides loenguid andes kui ka noorsootöö ajakirja MIHUS ning muid valdkonna materjale toimetades. Kandvaks ja läbivaks teemaks on tema jaoks see, kuidas me inimestena iseendast, teineteisest ja maailmast hoolime. Ta usub, et ka enesehoidmist, suhtlemist, konfliktide lahendamist, märkamist ja toetamist on võimalik igas vanuses juurde õppida. Organisatsioonide ja asutuste jaoks on võimalik panna fookus inimeste heaolule, seda nii suurte kui ka väikeste ressurssidega. Ta usub, et see, mida märkad ja mida oluliseks pead, seda tekib juurde. Hetkel on tema südameasjaks heaolu ja vaimset tervist toetav õpi- ja töökeskkond haridusasutustes.

NELE METS
Töötuba: Vaimse tervise esmaabi
kui alustala uuteks unistusteks

Nele alustas vaimse tervise valdkonnas aastaid tagasi Eluliini vabatahtlikuna ning noorsootöötajana Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriaosakonnas. Noortevaldkonnas ongi ta suure osa oma tööelust enne Peaasi.ee-ga liitumist tegutsenud. Nele töö Peaasi.ee-s algas ka noorte nõustamisega ning on nüüdseks igapäevaselt seotud koolituste valdkonna juhtimise ja koolitamisega. Enda vaimset tervist toetab ta ennekõike looduses liikumisega.

ELINA KIVINUKK
Töötuba: Vaimse tervise esmaabi
kui alustala uuteks unistusteks

Elina on ametilt psühholoog ning spordi- ja esinemispsühholoogia konsultant. Tal on üle kahe kümnendi koolitaja kogemust. Elina on harinud erinevaid sihtgruppe ametnikest sportlasteni. Oma koolitustel armastab ta keskenduda tõenduspõhistele, kuid praktilistele ja positiivsetele soovitustele. Vaimse tervise hoidmiseks harjutab teadlikult kolme positiivse psühholoogia võtet: treenib tänulikkust, harjutab heategusid ning peab päevikut.

TRIIN RAUDSEPP
Töötuba: Milline peaks olema
Räägime Lastest lahendus Eestile?

Triin panustab Peaasjades peresid toetava Räägime Lastest lähenemisviisi laiendamisse ning juhib vastavat projekti.
Varasemalt on Triin töötanud sotsiaalvaldkonnas, töötanud nõustajana ja koolitajana seksuaaltervise valdkonnas, panustanud erinevate sekkumiste ning teenuste arendamisega seonduvasse, töötades Sotsiaalkindlustusametis ja juhtides ohvriabi arendustalitust. Alates ajast kus puutus oma töös kokku vägivalla ning kriisisündmuste teemaga on temas säilinud kirg nii spetsialistide enesehoiu väärtustamise teemade osas kui ka ennetava mõtteviisi hoidmisele “Mis oleks kui me suudaksime olla kohal enne kui takistustest saavad suuremad probleemid?”

ANNA NÕMMIK
Töötuba: Räägime Lastest– mis see on?

Anna tegutseb Peaasi.ee koolitajana ja on erialalt kliiniline psühholoog. Vabal ajal meeldib talle veeta aega koos oma perega, süüa maitsvat toitu ja jalutada. Anna  jaoks on oluline panustada sellesse, et inimesed hoiaksid kalli varana oma vaimset tervist, et me märkaksime ennast ja teisi ning hooliksime.

GERTTU AAVIK
Esineb Räägime Lastest paneeldiskussioonis

Gerttul on üle 15 aastane töökogemus tegelemisel teemadega, mis puudutavad lastele ja noortele võimaluste loomist erinevates rollides nii kolmandas kui ka avalikus sektoris. Haridus-ja teadusministeeriumis on nüüdseks märkamatult täitunud juba 5 töö-aastat. Viimastel aegadel on Gerttul järjepidevalt mõtetes see, et liikumise ja treeningute mõju vaimse tervise toetajana on alahinnatud ning see vääriks rohkem teadvustamist.

KIRSI PELTONEN
Töötuba: Milline peaks olema
Räägime Lastest lahendus Eestile?

Kirsi Peltonen töötab kaasprofessorina INVEST Flagship Research keskuses, Turu Ülikoolis, Soomes. Ta on ka kliiniline psühholoog. Ta on uurinud nii ennetavaid kui ka spetsiifilisi vaimse tervise sekkumisi laste ja noorukite seas. Kirsi põhihuvi laste vaimse tervise vallas on olnud vägivalda kogenud lapsed ja noored kui ka säilenõtkus ning ennetavad meetmed lastele ja peredele. Tema uurimisrühm on läbi viinud mitmeid sekkumiskatseid immigrantide ja pagulaste laste seas ning laste seas, kes elavad relvastatud konfliktide keskel. Ta on juhtinud mitmeid valdkondlike Euroopa Liidu ja Soome Akadeemia poolt rahastatud projekte. Kliinilise psühholoogina koolitab ta ja juhendab spetsialiste mitmes valdkonnas ning tegeleb terapeutilise tööga laste ja noorukitega.

MIIA ÄÄNISMÄE

Miia on töötanud Soomes põhikooli õpetajana üle kahekümne aasta. Tal on haridusvaldkonna magistrikraad ja lisaks tegutseb ta neuropsühhiaatria suunalise coachina. Miia on olnud  Räägime Lastest lähenemisviisi koolitaja alates 2015 aastast ning hetkel töötab ka selle suuna koolitajate koolitaja. Aastate jooksul on koolitanud õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, psühholooge, õdesid, kooli nõustajaid.