Mida ette võtta?

Kõige esimesena tasubki läbi mõelda, mille põhjal on tekkinud arusaam, et midagi on valesti või praegune olukord problemaatiline. Kas see teadmine on tulnud väljastpoolt, kuna keegi teine on väitnud, et Su käitumine/soovid on “liiga sagedased” või neile muul moel mitte aktsepteeritavad? Kas nende kommentaarideta see Sind ennast häiriks? Kui see tegelikult väljaspool teiste arvamusi Sind ennast ei häiri ning tegevus toimub kõigi osapoolte nõusolekul, siis on suur tõenäosus, et tegelikult on tegemist normaalse seksuaalkäitumisega. Samas on pigem reegel kui erand, et suhtes inimeste iha tase või selle iha Sinus 100% ei kattu, seega võib juhtuda, et pigem tuleks keskenduda partnerite vahelisele kompromisside loomisele viisile, mis võtab arvesse kõiki osapooli ning mitte keskenduda ühe inimese seksuaalsele käitumisele eraldi.

 

Kui aga tunned, et pigem on probleemiks just see, et Sa ise tajud, et ei suuda seksuaalseid tunge alati kontrollida, siis võime rääkida võimalikust kompulsiivsest käitumisest. Kompulsiivne seksuaalkäitumine kujuneb tihti välja selleks, et millegi muuga toime tulla – näiteks stress, negatiivsed tunded, madal enesehinnang, kiindumusprobleemid, psühhoseksuaalsed düsfunktsioonid jpm. Seega kõigepealt tasub  püüda enda käitumist jälgida ning mõista. Kuna tihti on antud käitumise näol tegu toimetulekumehhanismiga, siis enda käitumise hukkamõistmine tekitab veelgi rohkem negatiivseid tundeid, millega peab toime tulema, ning võib problemaatilist käitumist hoopis süvendada.

 

  • Mida tunned, kui seksuaalne tung tekib?
  • Mis juhtus enne, kui tung tekkis?
  • Kuidas ennast üldiselt sellel päeval tundsid?
  • Kas vahel on seda tungi kergem kontrollida? Mis nendel hetkedel teisiti on?
  • Kuidas Sa ennast üldiselt peale käitumist tunned? Kui tunne on negatiivne, kuidas sellega toime tuled?
  • Mida antud käitumine Sulle annab (näiteks vabadus kohustustest/pingetest/nõudmistest/negatiivsetest tunnetest jne; lähedus; väärtuslikkus; keegi hoolib minust)? Kas sellist tunnet koged ka muudes olukordades või on see ainus viis?

Kuidas Sul hetkel eluga üldiselt läheb?

Kui palju mul on aega/võimalust elus nautida, puhata, ennast vabalt tunda? Kui palju on mu elus pingeid, stressi, kohustusi? Kuidas stressiga toime tulen?

Mida teen, kui on halb tunne?

Kuidas lähedust vastu võtan/näitan? Kuidas lähedusega toime tulen?

Kas ma olen üldiselt oma seksuaaleluga rahul? Seksuaalne funktsioneerimine?

Milline on mu enesehinnang?

 

Kui tunned, et ei suuda ise aru saada, millest olukord on tekkinud või on taustal suuremad probleemid, näiteks trauma, siis tasub julgesti pöörduda mõne seksuaalterapeudi, seksuaalnõustaja või seksuaalsuse teemal pädeva psühholoogi/psühhoterapeudi poole, kel on ettevalmistus seksuaalse sundkäitumisega töötamiseks.