Study Visit – Best Practises in Youth-Led Mental Health Initiatives

Projekti “Õppevisiit – parimad praktikad noorte poolt veetud vaimse tervise algatustes” käigus said MTÜ Peaasjad algatatud liikumise “Peaasjalikud noored” liikmed käia tutvumas Norra noorte vaimse tervise organisatsiooni Mental Helse Ungdom tegemistega. Projekti eesmärgiks on innustada ja võimestada vaimse tervise temaatikast huvitatud noori, kes soovivad suurendada selle-alast teadlikkust ning mõistmist Eesti ühiskonnas.

2016. aasta veebruaris toimunud visiidi jooksul tutvuti rohujuure-tasandi demokraatiast lähtuvate toimimisprintsiipidega ning võeti Norra noorteliikumise tegevustest  osa. Viidi läbi seminare Peaasjalike noorte tegevuse edasi viimiseks ning koguti mõtteid rahvusvaheliseks koostööks.  Visiidi järel on kogemusi jagatud seminaride ning kokkusaamiste raames ning Norrast kaasa võetud põnevad ideed plaanitakse Eestis ellu viia.

Fotojäädvustustega õppevisiidist saad tutvuda Peaasi.ee Facebook’i lehel asuvas albumis.

Projekti periood on 27.01.2016 – 31.12.2016.

Projekti rahastatakse Kahepoolsete suhete fondist Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway+Grants+-+JPG 0_sotsmin_3lovi_est