VAIMNE TERVIS JA KOHALIKUD OMAVALITSUSED

Vaimse tervise probleeme tuleb ette kuni pooltel inimestest elu jooksul ning need on üheks suuremaks õpi- ja töövõime kaotuse põhjuseks nii Eestis kui üle maailma. Vastvalminud VAIMSE TERVISE ROHELISES RAAMATUS on toodud vaimse tervise abi korralduse visioon ning selle elluviimise puhul on SUUR ROLL ka KOHALIKEL OMAVALITSUSTEL.

Võtmeteemadeks on ENNETUS ja VARANE SEKKUMINE probleemidesse. Keskenduda võiks teemadele, mis on universaalsemad ning vähem kulukad. Mõistlik oleks luua vaimse tervise strateegia, mis oleks teaduspõhine ning mille puhul oleks võimalik lähtuda mõõdetavatest parameetritest. Ei riigi ega kohalikul tasandil ei saa me enam lubada vaimse tervise projektipõhist, lünklikku ning juhusliku mõjuga tegevust. See on liialt kulukas ja valulik nii isiklikul, kogukonna kui laiemalt ühiskonna tasandil.

ENNETUSE TASAND

Kuna suur osa vaimse tervise raskustest algab noores eas – 50% enne 14ndat ja 75% enne 24ndat eluaastat, oleks mõistlik investeerida noorte vaimsesse tervisesse. KOVidel on võimalik nii rahastada VANEMLUSPROGRAMME, nagu Imelised aastad kui ka RAKENDADA koolides-lasteaedades EMOTSIONAALSETE-SOTSIAALSETE OSKUSTE ÕPPE PROGRAMME. See võimaldaks õppida oskusi eneseabiks, milles on kasu nii neile, kel on vaimse tervise raskused kui ka neile, kel neid parasjagu ei ole. Sellised programmid peaksid olema kasutuses järjepidevalt ning kättesaadavad kõigile. Peaasi.ee pakub KOOLIDELE MATERJALE.

KOGUKONNA TASAND

KOGUKONNA TASANDIL võiksid olla piisaval hulgal inimestest VAIMSE TERVISE ESMAABI andmise oskused. Neid saab õppida igaüks, et toetada oma pereliiget, kolleegi, naabrit, kel vaimselt keerulised ajad on. Sellised oskused peaksid olema sama tavalised nagu füüsilise esmaabi oskused. Julgus neid kasutada on oluline, et inimesed kogeksid enam sotsiaalset toetust oma lähedastelt kui ka mõnes olukorras päästa elu.

IGAS KOVis võiks olla vähemalt 1% INIMESI, kes VAIMSE TERVISE ESMAABI OSKUSEID VALDAB.

VARASE SEKKUMISE TASAND

VARASE SEKKUMISE TASANDIL on oluline, et VAIMSE TERVISE ESMAABI oleks võimalikult KÄTTESAADAV, kiiresti ja lähedalt.

Selleks on KOVidel võimalik:

  • korraldada koolipsühholoogide, kogukonnapsühholoogide või vaimse tervise õdede olemasolu koolides ja esmatasandi meditsiinis.
  • Noortele inimestele sobib hästi ka nõustamise veebis, see on neile hästi kättesaadav ning tuttav.

Peaasi.ee pakub LÜHISEKKUMIST NOORTELE VANUSES 16-26.

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20