Suitsiidide kajastamine meedias

MIDA TEHA

Tehke faktide esitamisel tihedat koostööd suitsidoloogide ning (vaimse) tervise spetsialistidega
• Nimetage suitsiidi lõpuleviidud suitsiidiks mitte edukaks ega õnnestunud suitsiidiks
• Esitage ainult asjassepuutuvaid andmeid ning tehke seda ajalehe
siselehekülgedel
• Tooge lahendusena esile võimalikke alternatiive suitsiidile
• Pakkuge informatsiooni erinevate abi ja toetuse saamise võimaluste kohta
• Kirjeldage suitsiidi riskitegureid ja suitsiidiriskile viitavaid ohumärke

MIDA MITTE TEHA

  • Ärge avaldage pilte lahkunust ega hüvastijätukirju
  • Ärge kirjeldage kasutatud suitsiidimeetodi täpseid üksikasju
  • Ärge tooge välja lihtsustatud põhjusi
  • Ärge ilustage suitsiidi ega muutke seda kõmuliseks
  • Ärge kasutage religioosseid ja kultuurilisi stereotüüpe
  • Ärge esitage süüdistusi

Allikas:  Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI), 2005. WHO, 2000.