Enesetapuriski hindamine

Riski ei esine

Enesekahjustamise riski üldiselt ei ole.

Väike risk

Enesetapumõtteid on vähe, ei ole kindlaid enesekahjustamise plaane või ettevalmistusi ja teadaolevaid riskifaktoreid on vähe. Silmnähtavat enesetapukavatsust ei ole, aga enesetapumõtteid on, ei ole konkreetset plaani ja isik ei ole teinud varem enesetapukatset.

Keskmine risk

On olemas kindel plaan ja ilmsed on ka enesetapu ettevalmistused, mida saadavad nimetamisväärsed enesetapumõtted. On enesetapukatseid varasemast elust ja vähemalt kaks muud riskifaktorit. Või on olemas rohkem kui üks riskifaktor, on enesetapumõtted ja kavatsus, aga selget plaani eitatakse. Inimene on motiveeritud oma praegust emotsionaalset ja psühholoogilist seisundit parandama.

Suur risk

Ennastkahjustavaks teoks on selgelt otsustatud plaan ja ettevalmistused. Või on isikul selja taga mitu enesetapukatset ja esineb kaks või rohkem riskifaktorit. Enesetapumõtted ja kavatsus on verbaliseeritud ja enesetapuks on olemas hästi väljamõeldud plaan ja vahendid. See isik ilmutab kognitiivset jäikust ja lootusetust tuleviku suhtes ning eitab sotsiaalse toetuse kättesaadavust. Neil on olnud varasemaid enesetapukatseid.

Äärmiselt suur risk

On mitmeid enesetapukatseid ja mitu olulist riskifaktorit. Vältimatu tähelepanu ja sekkumine on vajalik.