Avasta oma psühhootiline osa

Psühhoos on aju haigus, mille tunnused on häired erinevates aju funktsioonides nagu tajudes, tähelepanus, mälus, motivatsioonis. Paljud häired esinevad ka tervetel inimestel, kuid lühemat aega või nii harva, et see elu ei sega. Kui psühhoosid hakkavad korduma või üle ei lähe, võib inimene saada diagnoosiks skisofreenia.

Siin on nimekiri olukordadest, mis igapäevaelus ette võivad tulla ning mille põhjuseks see, et aju meile kõigile vahel trikke teeb:

Nimekirja koostamisel on kasutatud artiklit: Normalizing psychotic symptoms.Michael Garrett, David Stone, Douglas Turkington. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (2006), 79, 595–610