Ravi keskkond

Psühhoosiga kulgevate häirete ravi saab toimuda nii, et inimene käib kodust aeg-ajalt arsti, psühholoogi ja teiste spetsialiste vastuvõttudel (ambulatoorselt) või nii, et inimene on haiglaravil (statsionaarselt). Haiglaravi võib osutuda vajalikuks, kui kodus ravi alustamine või läbiviimine ei ole inimese parimates huvides. Suurem osa ravist toimub igal juhul ambulatoorselt ehk kodus.

 

Tahtest olenematu ravi. Eesti seaduste järgi võib inimene sattuda tahtest olenematule ravile, kui inimese raske psüühikahäire tõttu on oht tema või kellegi teise elule või tervisele. Psühhoos on raske psüühikahäire. Tahtest olenematu ravi, mis kestab üle 48 tunni, saab määrata kohtunik. Tegemist ei ole kohtuliku karistusega, vaid kohtunik on ainus, kelle korraldusel saab inimest haiglas hoida patsiendi tahtest olenemata. Tahtest olenematu ravi lõppeb, kui inimese tervislik seisund ei ole enam raske või tekib arusaamine ravi vajalikkusest. 

Uuringud

Psühhoosi esmakordsel avaldumisel tehakse haiglas mitmesuguseid uuringuid, et püstitada diagnoos ja planeerida ravi.

Tavaliselt tehakse kindlasti aju-uuringud, vereanalüüsid ja psühholoogilised uuringud.

Uuringute täpse eesmärgi, tulemuste ja läbiviimise kohta küsi oma ravimeeskonnalt.

Ravimeeskond

Psühhiaater on arst, kes on lisaks arsti põhistuudiumile läbinud psühhiaatria residentuuri. Psühhiaatri ülesandeks on vastavalt kliinilisele pildile, haigusloole ja erinevate uuringute tulemustele diagnoosida psüühikahäire. Vastavalt sümptomidele ja diagnoosile soovitab psühhiaater psühhoterapeutilist sekkumist või määrab ravimi. Psühhiaatriline ravi on kooskõlastatud rahvusvaheliste ravijuhistega.

Kliiniline psühholoog on psühholoog, kes saab testide ja uuringute abil välja selgitada, kas inimesel on mõni psüühikahäire. Samuti on kliinilise psühholoogi tööks psüühikahäirete ravimine ja sümptomite leevendamine.

Psühhoterapeut on lõpetanud reeglina kas psühholoogia või psühhiaatria eriala, kuid lisaks läbinud ka spetsiaalse psühhoteraapia koolituse, näiteks kognitiivne käitumisteraapia, perekonnapsühhoteraapia või psühhodünaamiline teraapia.

Vaimse tervise õde on meditsiiniõde, kes on lisaks läbinud vaimse tervise õenduse väljaõppe. Tema töö sisuks on lisaks tavapärasele õendusele vaimse tervise alane nõustamine ja raviprotsessis osalemine.