Suitsiid

Kui tegemist on pakilise murega, siis helista:
—–
Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
Psühholoogilise kriisiabi telefon: 6314300 (tööpäeviti kl 9-20)
Usaldustelefon: 126 (eesti keel), 127 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-23)
Lasteabi: 116111 (24h)
Lapsemure: 646 0770 (tööpäeviti kl 10-18)
—–
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 550 (24h)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)
Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)
Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h)
Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h)
—–
Kiirabi: 112 (24h)

Suitsiidide kajastamine meedias

MIDA TEHA Tehke faktide esitamisel tihedat koostööd suitsidoloogide ning (vaimse) tervise spetsialistidega • Nimetage suitsiidi lõpuleviidud suitsiidiks mitte edukaks ega õnnestunud suitsiidiks • Esitage ainult asjassepuutuvaid andmeid ning tehke seda ajalehe siselehekülgedel • Tooge lahendusena esile võimalikke alternatiive suitsiidile •...Vaata veel