Psühhoanalüüs

Psühhoanalüüsil on sama teoreetiline aluspõhi teiste psühhodünaamiliste teraapiatega, kuid see on pikaajalisem teraapia vorm ning sessioonid toimuvad sagedamini. Psühhoanalüüs ei keskendu niivõrd konkreetse isiksusega seotud problemaatika lahendamisele, vaid tegeleb isiksuse analüüsiga  laiemalt.

Teraapia kestus ja sagedus

Psühhoanalüüs toimub vähemalt neli korda nädalas. Teraapia kestust on keeruline kohe alguses paika panna, tavaliselt kestab see mitmeid aastaid. Teraapia lõpetamine on protsessi osa, mille üle otsustavad klient ja terapeut ühiselt.

Selle teraapia vormi puhul lamab klient diivanil, et olla võimalikult sõltumatu terapeudi võimalikest reaktsioonidest ning väljendada oma tundeid ja mõtteid välisest segamatult.

Teraapia algusjärgus on tavaline, et suure osa ajast räägib klient ning terapeut on enamasti tähelepaneliku kuulaja rollis. Pideva tagasiside puudumisega suhtluses võib olla raske harjuda, kuid oluliseks peetakse just võimalust vabalt, ilma kellegi sekkumiseta, oma mõtteid ning nende seoseid väljendada ja jälgida.

Kellele sobib?

Psühhoanalüüs sobib paremini inimestele, kes oma eluga suhteliselt hästi toime tulevad, kuid siiski tunnevad, et neid teatud probleemid sügavalt häirivad. Põhiliselt võiks see sobida isiksuse sügavamat analüüsi ja paremat kohanemist soovivale inimesele.

Terapeutide kontaktid leiad siit

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20