Probleemid

Siit leiad vastused erinevatele küsimustele, näiteks: mis on paanikahäire, miks tekivad suidsiidsed mõtted, kuidas neid ära tunda. Mis on depressioon ja palju muudki erinevate probleemide valdkondadest.

Suitsiidide kajastamine meedias

MIDA TEHA Tehke faktide esitamisel tihedat koostööd suitsidoloogide ning (vaimse) tervise spetsialistidega • Nimetage suitsiidi lõpuleviidud suitsiidiks mitte edukaks ega õnnestunud suitsiidiks • Esitage ainult asjassepuutuvaid andmeid ning tehke seda ajalehe siselehekülgedel • Tooge lahendusena esile võimalikke alternatiive suitsiidile •...Vaata veel