Vaimse tervise toetamine töökeskkonnas

Piisav vaimne heaolu võimaldab meil tulla toime igapäevaelu pingetega, tulemuslikult töötada ja õppida ning anda oma panuse ka ühiskonna heaks või maailma paremaks muutmiseks. Meie vaimset heaolu mõjutab nii laiemalt maailmas toimuv, meie elukeskkond, töötingimused, lähisuhted, aga ka geenid ning varasemad elukogemused.
Paljudel meist võib elu jooksul ajuti või pikemaajaliselt tulla ette vaimse tervise raskusi, suisa 40% meist.
Raskustega toimetulekul on oluline osa nii professionaalsel abil kui ka
sellel, kuivõrd on mõnusaks eluks sobilik on meie lähiümbrus. Samuti
meie enda tegudel ning harjumustel.