Telli koolitus

Usume, et meie seas on palju tööandjaid, organisatsioonide esindajaid ning sõpruskondi, kes peavad oluliseks vaimse tervise alast teadlikkust ning selle hoidmist. Seetõttu pakume organisatsioonidele võimalust tellida just nende vajadustest lähtuvaid koolitusi. Valida saab erinevate teemade vahel alates vaimse tervise hoidmisest ning edendamisest kuni psüühikahäirete, ennetamise ja varase märkamiseni. Koolitustel lähtume konkreetse sihtgrupi vajadustest ning korraldame selle tellijale sobilikul ajal.

Palume oma koolitussoovist teada anda vähemalt 1 kuu enne planeeritavat koolituse toimumisaega. Siis on suurem tõenäosus, et saame teile koolitust pakkuda.

Koolituste hinnakirja vaata SIIT

Kirjuta nele@peaasi.ee - leiame just Sinu vajadustele sobiva formaadi

Peaasja koolitusmeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid; psühholoogid, psühhiaatrid, noortevaldkonna koolitajad.

NB! Seoses Covid-19 levikuga on suur osa koolitustest veebi vahendusel. Lisaks annab see võimaluse osaleda koolitustel ka eri piirkondadest pärit huvilistel. Otsekontaktis tehtavate koolituste puhul peab tellija tagama COVID-19 leviku tõkestamiseks, et osalejad ja korraldajad on kas vaktsineeritud, läbipõdenud või testitud.

Tööandjale

Noorsootöötajale ja õpetajale

Noorele

Iga vaimsesse tervisesse töökohal investeeritud euro toob tagasi 9. Kuidas suurendada enda, oma organisatsiooni ja klientide heaolu läbi vaimse tervise teadlikkuse kasvatamise? Kuidas vähendada haigustest ja kommunikatsioonihäiretest tulenevat kahju? Kuidas rakendada tööstress edukuse vankri ette?

Kuidas märgata varakult vaimse tervise probleeme, millised on sekkumisvõimalused ning kuidas määratleda oma rolli selles?

Kuidas hoida enda vaimset tervist, millised on selle tähtsaimad mõjutegurid?

Kuidas hoida enda vaimset tervist? Mida arvata kanepist ja kuidas ennast paremini kehtestada, käituda keerulises olukorras meelekindlalt? Kuidas olla oma kehaga sõber ja kuidas kehataju mõjutab meie enesetunnet?

Koolitused noortele

Praktiline liikumistund, kus saab kogeda, kuidas on oma kehas viibida, millised on minu valikud keha kasutamisel, kuidas keha väljendab minu mõtteid ja tundeid ning kuidas mõtted ja tunded mõjutavad minu keha. Lisaks proovime läbi, kuidas igapäevaselt oma keha arvestavamalt ja efektiivsemalt kasutada ning seeläbi rohkem hetkes kohal viibida ja oma valikutest teadlikum olla. Lisaks liikumisele arutleme ka paaris ja grupis antud teemade üle. Soovi korral saab kaasata pikema juhatuse teemasse seminari ja arutelu vormis.

Sihtgrupp: lapsed, noored ja täiskasvanud
Kestus: 1-2 tundi
Grupp: kuni 20 inimest
Asukoht: avar ja paraja liikumisruumiga (olenevalt grupi suurusest) soe ruum
Koolitaja: Gea Ashilevi (psühholoog, perenõustaja)

Igaüks näeb maailma just nendes toonides, mis värvi on nende mõttemaailma prillid. Ühe inimese mõtted ja tunded on raamitud roosades, teisel hoopis tumedamates toonides – ning värvispektri valikud on lõputud.
Kust tulevad meie mõtted ja tunded? Kuidas nendega hakkama saada ning kas mõttemustreid saab muuta? Kuidas tekitada häid harjumusi? Otsime ühiselt vastuseid neile ja teistelegi küsimustele – Peaasi.ee kutsub julgelt kuulama, küsima ja arutlema!

Sihtgrupid: Noored vanuses 14-26.
Kestus: 1,5 h
Grupp: kuni 30 inimest
Koolitaja: Anna Haasma jt (Peaasi.ee meeskond)

Mis on üks suurimaid erinevusi vaimse ja füüsilise tervise murede vahel? Stigma ehk häbimärgistamine on probleemne ühiskonnanähtus, mis võib kaasneda vaimse tervise murede ning isegi nendest rääkimisega. On selge, et haigustele abi otsimisele ja leidmisele see kaasa aidata ei saa. Koolitusel arutleme ühiselt vaimse tervise, psüühikahäirete ning nendega seotud eelarvamuste ja müütide üle.

Sihtgrupid: Nõnda olulist teema üle arutlemist saab kohandada kõikidele vanuse- ja sihtgruppidele;

Kestus: Vähemalt 1,5 h
Koolitaja: Merle Purre jt (Peaasi.ee meeskond)

Millised on vaimse tervise hoidmise põhimõtted ja kuidas ära tunda tavalisemaid vaimse tervise häireid? Kuidas vaimsest tervisest rääkida? Anname ülevaate ka esmastest eneseabivõtetest ja abivõimalustest.

Koolitus sobib nii noortele kui täiskasvanutele.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond

Seminaril saab arutame, kuidas täpsemalt uni tervisele oluline on. Õpime praktilisi meetodeid oma une parandamiseks, saame osa teiste nippidest. Puhka hästi – õpi hästi – tööta hästi!

Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond.

Kanepi silmaga nähtavaid ja nähtamatuid mõjusid tutvustav seminar. Koolituse eesmärgiks on noorte kriitilise mõtlemise arendamine ja kanepitarvitamise ohtude teadvustamine, et noored teeksid teadlikumaid valikuid ning oskaksid hoida oma vaimset tervist. Ergutame antud teemal kaasa mõtlema ning arutlema, meetoditena kasutame loenguid, rühmaarutelusid, rollimänge, temaatilisi visuaalseid materjale.

Sihtgrupid: Noored vanuses 14-26. Lisaks oleme valmis pakkuma sama teemaga koolitust ka noortega töötavatele täiskasvanutele, õpetajatele, noorsootöötajatele ja vanematele, et julgustada neid noortega kanepist rääkima.

Kestus: 1,5-3 tundi

Grupp: kuni 25 inimest

Keel: eesti, inglise
Koolitajad: Umberto Dorus Geerts, Anna Haasma, jt (Peaasi.ee meeskond)

Koolitused õpetajatele ja noorsootöötajatele

Kanepi silmaga nähtavaid ja nähtamatuid mõjusid tutvustav seminar. Koolituse eesmärgiks on noorte kriitilise mõtlemise arendamine ja kanepitarvitamise ohtude teadvustamine, et noored teeksid teadlikumaid valikuid ning oskaksid hoida oma vaimset tervist. Ergutame antud teemal kaasa mõtlema ning arutlema, meetoditena kasutame loenguid, rühmaarutelusid, rollimänge, temaatilisi visuaalseid materjale.

Sihtgrupid: Noored vanuses 14-26. Lisaks oleme valmis pakkuma sama teemaga koolitust ka noortega töötavatele täiskasvanutele, õpetajatele, noorsootöötajatele ja vanematele, et julgustada neid noortega kanepist rääkima.
Kestus: 1,5-3 tundi

Grupp: kuni 25 inimest
Keel: eesti, inglise

Koolitajad: Umberto Dorus Geerts, Anna Haasma, jt (Peaasi.ee meeskond)

Koolitus annab ülevaate levinumatest väikelaste vaimse tervise probleemidest, kuidas neid ära tunda ning lasteaiaõpetaja rollist lapse toetamisel. Koolituse teemad: käitumisprobleemid, abimeetodid, sh piiride seadmine, töö õpetaja enda mõtete ja tunnetega; levinumad tundeeluhäired, tublid lapsed ja tubliduse ohud; laste kiitmine; probleemide tõsiduse hindamine ning sekkumisvõimalused, koostöö lapsevanemaga; kuidas õpetaja saab hoida enda vaimset tervist ja miks see kasulik on?

Sihtgrupid: Lasteaia õpetajad ja juhid
Kestus: 1,5-2 tundi

Grupp: kuni 30 inimest

Keel: eesti
Koolitajad: Anna Haasma jt (Peaasi.ee meeskond)

Mis on üks suurimaid erinevusi vaimse ja füüsilise tervise murede vahel? Stigma ehk häbimärgistamine on probleemne ühiskonnanähtus, mis võib kaasneda vaimse tervise murede ning isegi nendest rääkimisega. On selge, et haigustele abi otsimisele ja leidmisele see kaasa aidata ei saa. Koolitusel arutleme ühiselt vaimse tervise, psüühikahäirete ning nendega seotud eelarvamuste ja müütide üle.

Sihtgrupid: Nõnda olulist teema üle arutlemist saab kohandada kõikidele vanuse- ja sihtgruppidele;

Kestus: Vähemalt 1,5 h
Koolitajad: Merle Purre jt (Peaasi.ee meeskond)

Millised on vaimse tervise hoidmise põhimõtted ja kuidas ära tunda tavalisemaid vaimse tervise häireid? Kuidas vaimsest tervisest rääkida? Anname ülevaate ka esmastest eneseabivõtetest ja abivõimalustest.

Koolitus sobib nii noortele kui täiskasvanutele.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond

Õpetajatele, kooli tugispetsialistidele ja noorsootöötajatele suunatud koolitus, mis annab ülevaate laste arenguetappidest, enamlevinud hariduslikest erivajadustest ja põhilistest olulistest sammudest kooli ja noortekeskuse ennetus- ja sekkumiskavas. Samuti jagatakse suhtlemisoskuste baasteadmisi nii kolleegide kui ka lapsevanematega suhtlemisel. Koolitusel saab nõuandeid, kuidas toetada enda head vaimset tervist läbi rollijaotuse ja vastutusalade põhimõtete nii koolis kui ka noortekeskuses. Koolitusel kasutatakse erinevaid kaasavaid ja diskussiooni toetavaid meetodeid.

Koolitust on võimalik tellida 1 – 3-päevasena lähtuvalt konkreetse meeskonna vajadustest.

1-päevane koolitus (9 akad/t, sh lõuna) on sissejuhatav ning võtab ülalmainitud teemadest peamisesse fookusesse suhtlemisoskuste baasteadmised ning isikliku rolli ja vastutuse teemad.

Koolituse läbinu

 • teab, millised on lapse peamised arenguetapid ning levinumad erivajadused, millega koolis/noortekeskuses kokku puututakse;
 • teab, millised on suhtlemisoskuste baastõed ning MI vaimsus ning on mõelnud oma tööst lähtuvalt läbi esimesed sammud nende praktilise rakendamise kavas;
 • teadvustab oma tööst tulenevalt vajadust määratleda selgelt oma rolli ja vastutuse piirid ning on teinud esimesed sammud selleks.

2-päevane koolitus (2 x 9 akad/t, sh lõuna) pakub lisaks sissejuhatusele ülalmainitud teemadesse võimaluse arutada detailsemalt konkreetseid juhtumeid ning mõelda praktiliselt oma kooli/noortekeskuse ennetus- ja sekkumiskavale.

Koolituse läbinu

 • teab, millised on lapse peamised arenguetapid ning levinumad erivajadused, millega koolis/noortekeskuses kokku puututakse ning on läbi praktiliste juhtumite arutelude saanud võimaluse neid väikses grupis analüüsida;
 • teab, mida kujutab endast kooli/noortekeskuse ennetus- ja sekkumiskava töös tuge vajavate laste/noortega ning on teinud esimesed sammud selle koostamiseks (või juba olemasoleva ülevaatamiseks);
 • teab, millised on suhtlemisoskuste baastõed ning MI vaimsus ning on mõelnud oma tööst lähtuvalt läbi esimesed sammud nende praktilise rakendamise kavas;
 • teadvustab oma tööst tulenevalt vajadust määratleda selgelt oma rolli ja vastutuse piirid ning on teinud esimesed sammud selleks;

3-päevane koolitus (3x 9 akad/t, sh lõuna) annab võimaluse kõikidesse ülalmainitud teemadesse detailsemalt sisse minna ning lahendada ning analüüsida juhtumeid ja sekkumiskava, saada koolitajate põhjalikku tagasisidet ja soovitusi ning teha suhtlemisoskuste praktilisi harjutusi.

Koolituse läbinu

 • teab, millised on lapse peamised arenguetapid ning levinumad erivajadused, millega koolis/noortekeskuses kokku puututakse ning on läbi praktiliste juhtumite arutelude saanud võimaluse neid väikses grupis analüüsida;
 • teab, mida kujutab endast kooli/noortekeskuse ennetus- ja sekkumiskava töös tuge vajavate laste/noortega ning on teinud esimesed sammud selle koostamiseks (või juba olemasoleva ülevaatamiseks) ja saanud nendele sammudele koolitajate detailset tagasisidet ning soovitusi;
 • teab, millised on suhtlemisoskuste baastõed ning MI vaimsus ja praktilised meetodid; on mõelnud oma tööst lähtuvalt läbi esimesed sammud nende konkreetselt oma töös rakendamiseks; on kodutöö ning rollimängude analüüsil saadud personaalse tagasiside toel teadvustanud ja kirja pannud oma edasised arengusammud;
 • teadvustab oma tööst tulenevalt vajadust määratleda selgelt oma rolli ja vastutuse piirid ning on teinud esimesed sammud selleks.

Koolitajad: Umberto Dorus Geerts, Gea Ashilevi

Koolitus on suunatud nii spetsialistidele, kes noortega töötavad, kui lapsevanematele, lähedastele.

Koolitus annab ülevaate teismelise aju arengust tingitud eripäradest, aitab noort inimest paremini mõista ning mõtiskleda selle üle, millised on tema vajadused. Teemaks on ka levinumad vaimse tervise riskid teismeeas ja kuidas neid paremini märgata ning eristada tavalisest teismeea kriisist.

Koolituse pikkus on 2 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Ere Vasli jt (Peaasi.ee meeskond)

Vaimse tervise esmaabi koolitus on suunatud nii KOVide töötajatele, õpetajatele, noorsootöötajatele kui ka erasektori ettevõtete töötajatele. Koolitusele on oodatud ka kõik teised huvilised, kes lähedastele, kolleegidele või kasvõi naabritele vaimse tervise tuge soovivad pakkuda.

Koolituse läbinu

● mõistab vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisammusid;

● tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid ning seostab vastavate probleemidega;

● tunneb ära häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.

Koolituse võimaliku kaasneva tulemusena soovime võimendada osalejate isikliku vaimse tervise alase teadlikkuse kaudu positiivset eeskuju kollektiivides, päästa inimelusid läbi suitsiidiennetuse ning tõsta ühiskonna üldist toimetulekutaset läbi töötõhususe kasvu, tööhõive suurenemise ja vähenenud tervisekulude.

Koolitus toimub üldjuhul üle videosilla.

Selleks, et tellida koolitust oma meeskonnale või arutleda otsekontaktis koolituse tegemise võimaluse üle, palun kirjuta nele@peaasi.ee.

Juhul, kui soovite, et koolitusel osaleks vaid mõned teid organsiatsiooni liikmed, siis valige sobiv koolitus avatud koolituste seast. Seejuures pidades silmas, et palume tellida eraldi koolituse ka siis, kui soovite, et organisatsioonist osaleks koolitusel enam kui 10 töötajat.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukord on tekitanud mitmeid uusi väljakutseid meile kõigile. Muutunud olud ja tekkinud raskused mõjutavad oluliselt meie vaimset tervist. Kuidas hakkama saada ning oma vaimset tervist toetada? Koolituse keskmes on kohanemine muutuste, stressi ja ootamatustega ning põhilised toimetulekumehhanismid, millest võib antud olukorras kasu olla.

Sobivama fookuse võib valida alljärgnevatest

 • Ärevusega toimetulek
 • Stressijuhtimine
 • Isolatsiooni ja üksindusega toimetulek
 • Ajaplaneerimine olukorras, kus pere- ja tööelu on ühtesulanud või üksinda tegutsedes on keeruline ennast motiveerida
 • Kriisist väljumiseks vaimselt valmistumine

Iga koolituse puhul saame arvestada teie vajadustega ning teha vastavaid muudatusi teemapüstitustes.

Koolituse kestus 1,5 tundi. Võimalik on valida ka põhjalikum lähenemine ning pikem koolitus või mitu kohtumist ning suunata spetsiifilisematele sihtgruppidele.

Koolitus toimub kas üle Zoomi või muul tellija pakutaval veebiplatvormil.

NB: Lisavõimalus! Pakume võimalust tellida oma organisatsiooni psühholoogiline nõustaja, kes vastab kuni 45-minutilise sessiooni jooksul eriolukorraga seoses tekkinud vaimse tervise küsimustele. Tegemist on grupivestlusega, kus on võimalik nii anonüümselt kui ka avatult küsimusi esitada. 

 —

Koolitusgrupi suuruse määratlemisel soovitame arvestada, et meie kogemuse põhjal kehtib veebipõhistel koolitustel sama põhimõte, mis otsekoolitustega: kui osalejaskond on suurem, siis on ka osalus passiivsem ning vähem interaktiivne, mis võib nõrgendada saadavat kogemust. 

Koolituse tellimiseks võta meiega ühendust: nele@peaasi.ee

Mis on stress ja miks ta tekib? Millised on läbipõlemise faasid ja kuidas ohumärke ära tunda? Kaardistame tööstressi faktoreid ja arutleme erinevate viiside üle, kuidas nendega toime tulla. Teeme plaani stressi edukaks juhtimiseks.

Koolituse maht: 2 tundi.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond.

Vaimse tervise esmaabi koolitus on suunatud nii KOVide töötajatele, õpetajatele, noorsootöötajatele kui ka erasektori ettevõtete töötajatele. Koolitus sobib ka kõigile teistele inimestele, kes soovivad oma lähedasi toetama õppida.

Koolituse läbinu

● mõistab vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisammusid;

● tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid ning seostab vastavate probleemidega;

● tunneb ära häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.

Koolituse võimaliku kaasneva tulemusena soovime võimendada osalejate isikliku vaimse tervise alase teadlikkuse kaudu positiivset eeskuju kollektiivides, päästa inimelusid läbi suitsiidiennetuse ning tõsta ühiskonna üldist toimetulekutaset läbi töötõhususe kasvu, tööhõive suurenemise ja vähenenud tervisekulude.

Koolitus toimub üldjuhul üle videosilla.

Selleks, et tellida koolitust oma meeskonnale või arutleda otsekontaktis koolituse tegemise võimaluse üle, palun kirjuta nele@peaasi.ee.

Juhul, kui soovite, et koolitusel osaleks vaid mõned teid organsiatsiooni liikmed, siis valige sobiv koolitus avatud koolituste seast. Seejuures pidades silmas, et palume tellida eraldi koolituse ka siis, kui soovite, et organisatsioonist osaleks koolitusel enam kui 10 töötajat.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond

Mis on depressioon – kas moesõna või reaalne haigus? Millised on depressiooni tunnused, tekkepõhjused, riskifaktorid? Kuidas saab depressiooni ennetada? Katsetame eneseabitehnikaid ning arutame, kuidas olla toeks depressioonis lähedasele või kolleegile.

Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond.

Mis on üks suurimaid erinevusi vaimse ja füüsilise tervise murede vahel? Stigma ehk häbimärgistamine on probleemne ühiskonnanähtus, mis võib kaasneda vaimse tervise murede ning isegi nendest rääkimisega. On selge, et haigustele abi otsimisele ja leidmisele see kaasa aidata ei saa. Koolitusel arutleme ühiselt vaimse tervise, psüühikahäirete ning nendega seotud eelarvamuste ja müütide üle.

Sihtgrupid: Nõnda olulist teema üle arutlemist saab kohandada kõikidele vanuse- ja sihtgruppidele;

Kestus: Vähemalt 1,5 h
Koolitajad: Merle Purre, ühiskonnauurija ja koolitaja

Koolitus on suunatud nii spetsialistidele, kes noortega töötavad, kui lapsevanematele, lähedastele.

Koolitus annab ülevaate teismelise aju arengust tingitud eripäradest, aitab noort inimest paremini mõista ning mõtiskleda selle üle, millised on tema vajadused. Teemaks on ka vaimse tervise riskid teismeeas ja kuidas neid paremini märgata ning eristada tavalisest teismeea kriisist.

Koolituse pikkus on 2 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Ere Vasli, lastepsühhiaater.

Praktiline liikumistund, kus saab kogeda, kuidas on oma kehas viibida, millised on minu valikud keha kasutamisel, kuidas keha väljendab minu mõtteid ja tundeid ning kuidas mõtted ja tunded mõjutavad minu keha. Lisaks proovime läbi, kuidas igapäevaselt oma keha arvestavamalt ja efektiivsemalt kasutada ning seeläbi rohkem hetkes kohal viibida ja oma valikutest teadlikum olla. Lisaks liikumisele arutleme ka paaris ja grupis antud teemade üle. Soovi korral saab kaasata pikema juhatuse teemasse seminari ja arutelu vormis.

Sihtgrupp: lapsed, noored ja täiskasvanud
Kestus: 1-2 tundi
Grupp: kuni 20 inimest
Asukoht: avar ja paraja liikumisruumiga (olenevalt grupi suurusest) soe ruum
Koolitajad: Gea Ashilevi (psühholoog, perenõustaja) ja Minna Sild

Aja kütkeist ei saa keegi välja murda – ning seega on meie endi teha, kas tiksuvad kellaseierid on meie liitlased või vastased. Oskuslikult juhitud aeg aitab märkimisväärselt kaasa ka ärevuse vähendamisele igapäevaelus. Selle kõige jaoks on tarvis aga üles leida need olulised motivatsioonikillud, et end tegutsemisteni juhtida. Koolitusel vaatleme üheskoos, mis on meie suurimad ajaröövlid, kuidas võiks aega planeerida ning proovime läbi enesemotiveerimise meetodeid, mida just enda kasuks tööle panna.

Sihtgrupid: Noored vanuses 14-26 (koolinoored ja tudengid)
Kestus: Et kõiki nippe ka praktiliselt läbi katsetada, võiks koolituse pikkus olla 1,5 tundi – aga ka koolitunni jagu haarav 45-minutiline variant annab oskusi enda aja peremeheks saamiseks.
Koolitajad: Peaasi meeskond

Millised on vaimse tervise hoidmise põhimõtted ja kuidas ära tunda tavalisemaid vaimse tervise häireid? Kuidas vaimsest tervisest rääkida? Anname ülevaate ka esmastest eneseabivõtetest ja abivõimalustest.

Koolitus sobib nii noortele kui täiskasvanutele.

Koolitajad: Peaasi.ee meeskond

Peaasja vaimse tervise koolitus toimub eelistatult seminaride sarjana. Nii saame igasse teemasse süveneda, lihtsam on siduda koolitust tööpäeva sisse ning aja jooksul tekib osalejatel parem tunnetus, rohkem endasse vaatamise võimalusi ja küsimusi, mille üle arutada. Iga seminar kestab 1,5 kuni 2 tundi. Seminarides avame tõenduspõhistele uuringutele toetudes teoreetilist tausta, teeme praktilisi harjutusi ning grupitööd, mille eesmärk on leida paremaid lahendused just teie meeskonna jaoks. Koolitusest on abi tööelu sujuvamaks muutmisel, enesetundmiseks, samuti suhetes. Tõuseb vaimse tervise teadlikkus ja pakutakse paktilisi oskusi endaga paremini toimetulekuks.

Emotsioonid

Ärevus, hirmud ja pinged – millest need ebamugavad tunded tekivad ja kuidas nendega hästi toime tulla?

Viha, ärrituse ja rahulolematusega toimetulek nii suheldes kui enda sees.

Positiivsete emotsioonide osakaalu kasvatamine – kuidas tunda rohkem rõõmu ja teisi positiivseid emotsioone ning miks see oluline on?

Kognitsioon

Mõtete ja tunnete seosed, kuidas mõtteid juhtida?

Mälu, tähelepanu, keskendumisvõime: Mis need on kuidas neid hästi kasutada?

Isiksus

Positiivsed isikuomadused: Igal inimesel on isiksuses tugevad küljed, mida võiks võimendada ja enam kasutusele võtta. Kuidas neid üles leida?

Enesehinnang: Milline on kohane enesehinnang ning kuidas olla vastu kena olla?

Otseselt tööeluga seotud teemad

Tööstress ja läbipõlemine: Millised on tööstressi allikad ja kuidas tunda ära läbipõlemist? Kuidas oma stressi paremini juhtida ja vajadusel kolleegile toeks olla?

Ajajuhtimine ja eesmärkide seadmine: Praktiline seminar oluliste stressiallikate paremaks reguleerimiseks.

Meelekindel käitumine ehk enesekehtestamine: Kuidas saada suhtlemises seda, mida Sul vaja on ja nii, et ka teised rahul on?

Koolitajateks on Peaasja meeskonna liikmed.

Küsi pakkumist: nele@peaasi.ee

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20