Telli koolitus

Usume, et meie seas on palju tööandjaid, organisatsioonide esindajaid ning sõpruskondi, kes peavad oluliseks vaimse tervise alast teadlikkust ning selle hoidmist. Seetõttu pakume organisatsioonidele võimalust tellida just nende vajadustest lähtuvaid koolitusi. Valida saab erinevate teemade vahel alates vaimse tervise hoidmisest ning edendamisest kuni psüühikahäirete, ennetamise ja varase märkamiseni. Koolitustel lähtume konkreetse sihtgrupi vajadustest ning korraldame selle tellijale sobilikul ajal.

Palume oma koolitussoovist võimalusel teada anda vähemalt üks kuu enne planeeritavat koolituse toimumisaega. Siis on suurem tõenäosus, et saame teile koolitust pakkuda.

Telli koolitus

Peaasi.ee koolitusmeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid; psühholoogid, psühhiaatrid, noortevaldkonna koolitajad.

Koolituse tellimiseks täida palun see VORM.

Koolituskeskkond: Peaasi.ee koolitajad viivad koolitusi ellu nii otsekontaktis kui veebis (nt Zoomis).

Koolitusgrupi suuruse määratlemisel soovitame arvestada, et meie kogemuse põhjal kehtib nii otsekontaktis kui veebi koolitustel sama põhimõte: kui osalejaskond on suurem, siis on ka osalus passiivsem ning koolitus vähem interaktiivne. See võib vähendada saadavat kogemust ning omandatavat. Vaatamata sellele plaanime mõnevõrra kaasavaid tegevusi üldjuhul kõigisse koolitustesse.

Koolituste sihtgrupina näeme kõiki teemast huvitatuid. Samas palume arvestada, et kui ühe koolituse sihtgrupp on väga mitmekesine (erineva vanuse, kogemuse, pädevustega), siis võib kujuneda keeruliseks viia koolitus ellu nii, et see vastaks üheaegselt kõigi vajadustele, huvidele ja võimetele.  

Koolituste kestuse osas oleme paindlikud. Lühemate käsitluse põhjal on võimalik anda teemast pealiskaudsem ülevaade, pikema koolituse puhul saab minna rohkem sügavuti ning praktilisemaks.

Koolitute sari: pakutavaid koolitusi saab tellida ka koolituste sarjana, mis toetab organisatsioonis vaimse tervise teemade süsteemsemat käsitlemist.

Tööandjale

Õpetajale, noorsootöötajale, lapsevanemale

Noortele

Iga vaimsesse tervisesse töökohal investeeritud euro toob tagasi 9. Kuidas suurendada enda, oma organisatsiooni ja klientide heaolu läbi vaimse tervise teadlikkuse kasvatamise? Kuidas vähendada haigustest ja kommunikatsioonihäiretest tulenevat kahju? Kuidas rakendada tööstress edukuse vankri ette?

Kuidas märgata varakult vaimse tervise probleeme, millised on sekkumisvõimalused ning kuidas määratleda oma rolli selles?

Kuidas hoida enda vaimset tervist, millised on selle tähtsaimad mõjutegurid?

Kuidas hoida enda vaimset tervist? Mida arvata kanepist ja kuidas ennast paremini kehtestada, käituda keerulises olukorras meelekindlalt? Kuidas olla oma kehaga sõber ja kuidas kehataju mõjutab meie enesetunnet?

Vaimne tervis töökohal

Koolitus annab ülevaate vaimse tervise olemusest ning sellest, mida igaüks saab teha, et enda vaimset tervist hoida. Koolituse esimeses pooles käsitleme, mis vaimset tervist mõjutab ning mis võib olla vaimse tervise raskuste tekkepõhjusteks. Uurime ka seda, kuidas aru saada, et vaimse tervise raskus võib olla muutumas psüühikahäireks ning kust ja kuidas sellisel juhul abi otsida? Koolituse teises pooles vaatleme lähemalt erinevaid võimalusi oma vaimset tervist hoida.

Koolitus sobib hästi esimeseks sissevaateks vaimse tervise valdkonda.

Igapäevane vaimse tervise vitamiinide tarbimine on lihtsaim viis oma vaimset tervist hoida. Head suhted, tasakaalustatud toitumine, puhkus ja uni, meeldivad emotsioonid ning liikumine toetavad tõestatult vaimset tervist. Koolitusel vaatame ja proovime läbi, mida iga valdkond endast kujutab ja tutvume nende mitmekesisusega. Uurime, kuidas saavad v-vitamiinid olla enesehoiu ühtedeks tugisammasteks ning kuidas juba kasutatavatest vitamiinidest rohkem teadlik olla, neid märgata ja seeläbi nende mõju suurendada. Selleks, et vitamiinide võtmine oleks kergem, jagame nippe, kuidas luua oma igapäevaellu rohkem kasulikke harjumusi ja neid lihtsamalt juurutada.

On võimalik tellida koolitus ka iga vaimse tervise vitamiini kohta eraldi:

 • head suhted,
 • tasakaalustatud toitumine,
 • puhkus ja uni,
 • meeldivad emotsioonid,
 • liikumine.

Mis on stress? Kas tööga seotud stress on paratamatu? Kas stress on halb? Mida teha, kui tööstressi koguneb liiga palju? Millised on läbipõlemise ohumärgid? Koolitusel otsimegi vastuseid nendele küsimustele. Vaatleme tööstressi erinevaid faktoreid ning uurime üheskoos erinevaid nippe, mida igaüks saab ise oma vaimse tervise hoidmise ja stressi vähendamiseks kasutada.

Mis on ärevus? Miks me seda kogeme? Millisel juhul kujuneb ärevusest ärevushäire? Ärevus on nagu seesmine häiresüsteem, mis valmistab meie keha ohuks ette. Mõnikord kipume aga ohtu tunnetama seal, kus seda pole ning siis võib ärevusest olla rohkem kahju kui kasu. Ärevusega käib käsikäes ka muretsemine, mis võib muutuda igapäevaelu segavaks. Koolitusel uurime ärevuse erinevaid vorme ning pöörame olulist tähelepanu sellele, kuidas ärevuse ja ülemäärase muretsemisega toime tulla.

Inimestevaheline suhtlemine toob ette erinevaid olukordi. Mõnedes olukordades meile tundub, et meile tehakse liiga, ei võeta arvesse, mida ütleme või tundub lausa, et ei lastagi sõna sekka öelda. See võib tekitada nördimust, ärrituvust, tunnet, et minust ei hoolita. Mõnikord aga on suhtlusteema tõesti oluline, kuid meil lihtsalt pole võimalik hetkel sel teemal arutleda, sest muud tegemised või kohustused ootavad. See võib tekitada muuhulgas ärevust, ilma- või kõrvalejäämistunnet. Sellistes ja paljudes muudes suhtlemisolukordades on abi, kui oskad ennast kehtestada. Saavutada, et sinuga arvestatakse. Et teine inimene käituks teistmoodi, lähtuks sinu vajadusest ning et teie suhted seejuures kahjustatud ei saaks. Koolitusel õpimegi, kuidas enesekehtestamine toimub ning mida seda tehes silmas pidada.

Koolitusel on plaanis kohene oskuse praktiseerimine, sest nii nagu suhtlusoskuste omandamisega ikka, ise läbi proovimine õpetab enim.

Tagasiside andmine ja vastuvõtmine on nii töökeskkonnas, kui ka väljaspool üks osa suhtlemisest. Seejuures on oluline meeles pidada, et tagasiside on nii positiivne kui negatiivne ning meil kõigil on olukord, kus oleme selles protsessis ühel või teisel poolel. Koolitusel käsitleme, kuidas anda tagasisidet nii, et see on toetav ja edasiviiv. Samamoodi uurime, kuidas tagasisidet vastu võtta ja arenguks kasutada.

Uni on meie jaoks sama oluline ja vältimatu nagu hingamine, vee joomine ja söömine. Sellepärast tunnemegi end kehvasti, kui meie uni on häiritud. Aga sugugi vähem olulised pole ka väikesed puhkehetked päeva jooksul. Kuidas ikkagi võtta aega magamiseks ning leida võimalusi puhkehetkedeks? Selleks on mitmeid oskusi, mida saab õppida, ja põhimõtteid, mida järgida. Koolitusel vaatamegi neid lähemalt ning mõtiskleme üheskoos, kuidas endale rohkem hingetõmbehetki anda.

Mis on depressioon – kas moesõna või reaalne haigus? Millised on depressiooni tunnused, tekkepõhjused, riskifaktorid? Kuidas saab depressiooni ennetada? Katsetame eneseabitehnikaid ning arutame, kuidas olla toeks depressioonis lähedasele või kolleegile.

Mis on üks suurimaid erinevusi vaimse ja füüsilise tervise murede vahel? Stigma ehk häbimärgistamine. See on probleemne ühiskonnanähtus, mis võib kaasneda vaimse tervise murede ning isegi nendest rääkimisega. Paraku haigustele abi otsimisele ja leidmisele see kaasa ei aita. Koolitusel arutleme ühiselt vaimse tervise, psüühikahäirete ning nendega seotud eelarvamuste ja müütide üle ning uurime erinevaid võimalusi, kuidas igaüks meist saab kaasa aidata häbimärgistamise vähendamisele.

Seminar praktilise liikumisosaga, kus räägime sellest, kuidas vaimne tervis meie füüsilise kehaga seotud on ja kuidas läbi füüsilise keha oma vaimset tervist toetada. Saame kogeda, kuidas on oma kehas viibida, millised on minu valikud keha kasutamisel, kuidas keha väljendab minu mõtteid ja tundeid ning kuidas mõtted ja tunded mõjutavad minu keha. Lisaks proovime läbi, kuidas igapäevaselt oma keha  rohkem märgata ning seeläbi rohkem hetkes kohal viibida ja oma valikutest teadlikum olla. Seminaril on muu hulgas arutelud paaris ja grupis ning praktiline liikumisosa.

NB: seda koolitust saab tellida ainult otsekontaktis.

Väärtused võivad omada oluliselt rohkem kasutegurit, kui olla ilusad sõnad organisatsiooni seinal või kodulehel. Ühiste väärtuste avastamine/valimine ja nende suunal tegutsemise teadlik juhtimine, uudishimulik analüüsimine ja kooskõla parendamine võivad olla suureks ressursiks nii arengu kui heaolu mõttes. Praktilisel koolitusele saame aimu, milleks üldse ja kuidas väärtustega tegeleda, avastame teie tiimile olulised väärtused ja arutleme võimalike praktiliste jätkusammude osas, et väärtused enda jaoks ka praktiliselt tööle panna.

PS: Arvestada võiks minimaalselt 2-3 tunniga ja kui seltskond suurem, siis läheb ka aega kindlasti rohkem. Soovituslik oleks ka mõelda järelkohtumisele, et koos teha läbi analüüs väärtuste suunal tegutsemise protsessi ja kokkulepitud jätkusammude osas.

Vaimsete oskuste olulisus kipub välja tulema siis, kui kogeme raskuseid, kriise vms. Samas saame päris palju ära teha, et arendada vaimseid oskuseid ja omadusi proaktiivselt, et omada paremat pagasit nii raskustega toimetulekul kui ka enda potentsiaali realiseerimisel. Koolitusel arutleme, mis võib olla vaimsete oskuste arendamise kasutegur, kuidas enda vaimseid oskuseid järjepidevalt edasi arendada ning kuidas enesearengu protsessi uudishimulikult ja enesesõbralikult toetada.

Koolituse tulemusel on osalejal pädevus pakkuda vaimse tervise

murega abivajajale esmast tuge ja infot ning rakendada enda vaimse

tervise toetamiseks põhilisi eneseabivõtteid.

Koolituse läbinu …

 • oskab märgata häbimärgistamist ja mõistab selle mõju vaimse tervise häirega inimesele;
 • tunneb ära mõnele vaimse tervise probleemile viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
 • oskab kasutada vaimse tervise mure korral inimese esmaseks toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
 • kasutab mõnda vaimse tervise eneseabivõtet.

Koolituse kogukestus on 11 tundi, millest 10 on kontaktõppes kas otse või veebi vahendusel. Koolitus jaguneb erinevatele päevadele. Lisainfo.

Töötava elanikkonna seas on üsna levinud vaimse tervise probleemid, mis võivad põhjustada keskendumisraskuseid, suhtlemisprobleeme ning muuta keeruliseks enda tööülesannete elluviimise. Samas on töökeskkonnal potentsiaali ka vaimset tervist toetada ja seeläbi personali voolavust vähendada, töötajate rahulolu, motivatsiooni ja tööpanust suurendada ning seejuures organisatsiooni kasvu ja tulemusi toetada.

Peaasi.ee pakub võimalust läbi teadliku tegevusplaani loomise ja arendustegevuste elluviimise töötajate vaimset tervist toetada ning vaimsete ressursside arendamisele kaasa aidata.

Arenguprogramm sisaldab 23-32 tundi otsekontaktis tööd teie organisatsiooniga. Eeldatav arenguprogrammis osalevate isikute hulk on 8 kuni 20 ning orienteeruv kestvus umbes 6 kuud, sõltuvalt ettevõtte vajadustest ja võimalustest.

Arenguprogrammi käigus kaardistatakse organisatsiooni vaimse tervise hetkeolukord, koostatakse tegevuskava edasi liikumiseks, viiakse läbi koolituskohtumisi, koolitatakse välja ettevõtte vaimse tervise esmaabi andja(d) ning üks töötaja vaimse tervise tegevuste läbiviimiseks organisatsioonis.

Vaimse tervise impro on Ruutu10 ja Peaasi.ee ühisel koostööl loodud lõbus, hariv ja vaimset tervist toetav tegevus. See koosneb kolmest osast:

 • Hoogsast, kaasavast ja naljakast improkomöödia etendusest, kus Ruutu10 kogenud improviseerijad loovad lühikesi koomilisi improviseeritud sketše.
 • Arutelust vaimse tervise ning improkomöödia seostest ja mõjust.
 • Arendavast improteatri töötoast. Üks asi on etendust näha ja naerda, aga hoopis ägedam kogemus on seda ise teha.

Pakume vaimse tervise improt kahes versioonis:

 • 60-minutiline etendus – see koosneb 30 min etendusest, 15 min arutelu ja 15 min praktiline töötuba, kus publik proovib ja analüüsib improharjutusi koos “pingi”naabriga
 • 120-minutiline etendus – see koosneb 40 min etendusest, 20 min arutelu ja 60 min töötoast, kus maksimaalseks osaliste arvuks ühele töötoale on 20. Tavaliselt on meil kohapeal kaks juhendajat ja töötoa osaliste arv saab olla kuni 40. Samuti oleks töötoale vaja eraldi ruumi, kus saaksime teisi häirimata harjutusi teha. Soovi korral saame tõsta ka juhendajate arvu.

Ruutu10 ja Peaasi.ee arendasid vaimse tervise impro Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi projekti Peaasi ajab naerma! Tegevust on toetatud ka Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Vaimse tervise impro etenduse, arutelu ja töötoa tellimiseks palume ühenduda Ruutu10’ga, kirjutades martin@ruutu10.ee. Uuri lähemalt SIIT.

Koolitused õpetajatele, noorsootöötajatele, lapsevanematele

Koolitusel arutleme, kui levinud on enesevigastamine Eestis ning miks noored seda teevad. Vaatleme lähemalt ennastkahjustava käitumise kujunemise riskifaktoreid ning mõjutajaid. Ühe olulise koolituse osana uurime, mida saavad noorega kokku puutuvad inimesed enesekahjustamise vähendamiseks ette võtta ning kuidas noort toetada.

Koolitus annab ülevaate levinumatest väikelaste vaimse tervise probleemidest, kuidas neid ära tunda ning kuidas last nende ilmnemisel toetada. Muuhulgas käsitleme levinumaid tundeeluhäireid, käitumisprobleeme ning nende abimeetodeid (sh piiride seadmine) ning seda, kuidas täiskasvanuna teha tööd iseenda mõtete ja tunnetega. Ülevaate saab ka probleemide tõsiduse hindamise ning sekkumisvõimaluste kohta ning näpunäiteid, kuidas teha koostööd teiste lapsega kokku puutuvate osapooltega.

Mis on üks suurimaid erinevusi vaimse ja füüsilise tervise murede vahel? Stigma ehk häbimärgistamine. See on probleemne ühiskonnanähtus, mis võib kaasneda vaimse tervise murede ning isegi nendest rääkimisega. Paraku haigustele abi otsimisele ja leidmisele see kaasa ei aita. Koolitusel arutleme ühiselt vaimse tervise, psüühikahäirete ning nendega seotud eelarvamuste ja müütide üle ning uurime erinevaid võimalusi, kuidas igaüks meist saab kaasa aidata häbimärgistamise vähendamisele.

Seminaril selgitatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemust, levimust ning põhilisi tunnuseid. Olulise osana käsitletakse psühhohariduslike sekkumiste peamisi võtteid, mida on võimalik erinevates keskkondades ja olukordades rakendada lapse/noore toetamiseks. Lisaboonusena toome sisse, kuidas lapsega tegeledes iseenda mõtete ja tunnetega paremini toime tulla.

Koolitust saab mugandada vastavalt sihtgrupile: koolipersonal, lapsevanemad, noorsootöötajad.

Koolitus annab ülevaate teismelise aju arengust tingitud eripäradest, aitab noort inimest paremini mõista ning mõtiskleda selle üle, millised on tema vajadused. Muuhulgas käsitleme ka teismeea vaimse tervise riske ning kuidas neid paremini märgata ja eristada tavalisest teismeea kriisist. Tutvustamata ei jää ka toetamis- ning lisaabi saamise võimalused.

Koolitusel uurime lähemalt seda, kuidas toetada noorte ja laste terviklikku arengut, milles pööratakse eraldi tähelepanu vaimsete oskuste arengu teadlikule toetamisele. Selle puhul käsitletakse muuhulgas motiveeritud tegutsemise toetamist, aregule suunatud mõtteviisi arendamist ning keskendumise oskuste parendamist. Koolituselt saab konkreetseid näpunäiteid tegutsemiseks ning toetamiseks.

Koolituse tulemusel on osalejal pädevus pakkuda vaimse tervise

murega abivajajale esmast tuge ja infot ning rakendada enda vaimse

tervise toetamiseks põhilisi eneseabivõtteid.

Koolituse läbinu …

 • oskab märgata häbimärgistamist ja mõistab selle mõju vaimse tervise häirega inimesele;
 • tunneb ära mõnele vaimse tervise probleemile viitava käitumise ja olulised riskifaktorid;
 • oskab kasutada vaimse tervise mure korral inimese esmaseks toetamiseks vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisamme;
 • kasutab mõnda vaimse tervise eneseabivõtet.

Koolituse kogukestus on 11 tundi, millest 10 on kontaktõppes kas otse või veebi vahendusel. Koolitus jaguneb erinevatele päevadele. Lisainfo.

Koolitused noortele

Koolitus annab ülevaate vaimse tervise olemusest ja olulisusest ning sellest, mida igaüks saab teha, et enda vaimset tervist hoida. Muuhulgas käsitleme, mis võib olla vaimse tervise raskuste tekkepõhjusteks, millal oleks vaja otsida täiendavat abi ning kust seda saada?

Igaüks näeb maailma just nendes toonides, mis värvi on nende mõttemaailma prillid. Ühe inimese mõtted ja tunded on raamitud roosades, teisel hoopis tumedamates toonides – ning värvispektri valikud on lõputud. Kust tulevad meie mõtted ja tunded? Kuidas nendega hakkama saada ning kas mõttemustreid saab muuta? Otsime ühiselt vastuseid neile ja teistelegi küsimustele.

Kuigi vaimse ja füüsilise tervise mured on ühtemoodi olulised, kiputakse veel liiga sageli vaimse tervise muresid vähem tunnistama või tähtsaks pidama. Põhjuseks võib olla vaimse tervise murede häbimärgistamine, mis paraku raskendab nii abi otsimist kui ka leidmist. On oluline, et ka vaimse tervise muret julgetaks jagada ning abi küsida. Koolitusel arutleme ühiselt vaimse tervise, psüühikahäirete ning nendega seotud eelarvamuste ja müütide üle ning uurime võimalusi, kuidas igaüks meist saab kaasa aidata häbimärgistamise vähendamisele ning julgusele vaimsest tervisest kõnelda.

Igapäevane vaimse tervise vitamiinide tarbimine on lihtsaim viis oma vaimset tervist hoida. Head suhted, tasakaalustatud toitumine, puhkus ja uni, meeldivad emotsioonid ning liikumine toetavad tõestatult vaimset tervist. Koolitusel vaatamegi üheskoos, mida iga valdkond endast kujutab ning tutvume nende mitmekesisusega. Igaüks saab ise valida, mis talle vaimse tervise toetamiseks teha meeldib! Selleks, et vitamiinide võtmine oleks kergem, uurime, kuidas kujundada endale harjumusi neid kasulikke vitamiine võtta.

On võimalik tellida koolitus ka iga vaimse tervise vitamiini kohta eraldi:

 • head suhted,
 • tasakaalustatud toitumine,
 • puhkus ja uni,
 • meeldivad emotsioonid,
 • liikumine.

Seminar tutvustab kanepi silmaga nähtavaid ja nähtamatuid mõjusid. Seejuures on seminari eesmärgiks kriitilise mõtlemise arendamine ja kanepitarvitamise ohtude teadvustamine, et igaüks teeks teadlikumaid valikuid, oskaks ennast kehtestada ning hoida oma vaimset tervist. Seminaril kutsume üles antud teemal kaasa mõtlema ning arutlema, mis annab igaühele võimaluse ise kaasarääkimiseks ning arvmuse avaldamiseks.

Erinevad muudatused ning olukorrad võivad tekitada meis kõigis üksjagu stressi ja ärevust. Kuid mis need stress ja ärevus üldse on? Kuidas vaatamata neile ennast hoida ja nende väljakutsetega paremini toime tulla? Just neil teemadel koolitusel üheskoos mõtisklemegi ning proovime ka läbi mõningaid tegevusi, mida stressi ja ärevuse vähendamiseks igaüks meist teha saab.

Arutleme, kuidas me suhtume oma kehasse ja mis seda mõjutab. Vaatame, kuidas saavutada sõbralikku ning endast hoolivat läbisaamist oma kehaga, toiduga ja ühtlasi hoida vaimset tervist. Muu hulgas käsitleme küsimusi: mis on kehakuvand ? Kas dieeditada või mitte? Kuidas tunda ennast oma kehas hästi?