Koolitused

MTÜ Peaasjad meeskond usub, et igaüks meist saab oma vaimse tervise jaoks palju ära teha.

Tahame toetada kõigi uudishimu ning soovi saada rohkem teada ja omandada uusi oskusi nii enda kui ka teiste heaolu toetamiseks. Oluliseks peame teemaga seotud väärtustega tegelemist ning võimalust mõtestada, mida vaimne tervis meie jaoks tähendab ning kuidas me ühiskonnana sellesse suhtume. Vaimse tervise valdkonnas pädevamad inimesed oskavad paremini märgata, toetada ja hoida nii enda vaimset tervist, kui ka nende, kellega nad kokku puutuvad.

Pakume selle jaoks:

  1. Võimalust osaleda vaimse tervise teemalistel koolitustel
    See annab igaühele võimaluse eraisiku või organisatsiooni liikmena individuaalselt osaleda omale huvi pakkuval koolitusel. Koolituste toimumiskuupäevad on kindlaks määratud.
  2. Võimalust tellida oma organisatsioonile/grupile vaimse tervise teemaline koolitus
    See annab võimaluse oma organisatsioonile tellida just nende vajadustest lähtuv koolitus. Valida saab erinevate teemade vahel ning koolitust ellu viies lähtume konkreetse sihtgrupi vajadustest. 
  3. Võimalust teha endale ise vaimse tervise teemaline koolitus
    See annab võimaluse igaühel omandada vaimse tervise teadmisi omas tempos ning enda poolt välja valitud teemavaldkondade kaupa. 

MTÜ Peaasjade koolitustel käsitletavad teemad puudutavad nii vaimse tervise hoidmist ning edendamist kui psüühikahäireid, ennetamist ja varast märkamist. Koolitused on reeglina interaktiivsed, ­edasi antavad teadmised, oskused ja hoiakud on tihedalt seotud praktiliste tööde, arutelude ja harjutustega.

NB: Seoses Covid-19 levikuga on suur osa koolitustest veebi vahendusel. Lisaks annab see võimaluse osaleda koolitustel ka eri piirkondadest pärit huvilistel. 

Meie koolitusmeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid: psühholoogid, psühhiaatrid, noortevaldkonna koolitajad.

20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20