Noored lõid oma vaimset tervist hoidva organisatsiooni

MTÜ Peaasjad toel alguse saanud Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL) tegi hiljuti asja ametlikuks – loodi omaenda organisatsioon ning valiti juhatus. Liikumine ühendab noori, kes peavad oluliseks vaimse tervise hoidmist, ühiskonna teadlikkuse tõstmist ja turvalist aruteluruumi. Liituma on oodatud nii noored, kel on kogemusi vaimse tervise probleemidega, kui ka need, kes antud muresid ise kogenud pole, ent soovivad mõista ja tuge pakkuda.

Kõigil noortel vaimse tervise entusiastidel on põhjust rõõmustamiseks. Varasemalt Peaasjalike Noorte nime all tuntud noorteliikumine sai 2017. aasta viimastel päevadel registreeritud kui MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine. ENVTLi visioon on, et iga noor kasvaks üles vaimset tervist toetavas keskkonnas.

Liikumise jaoks on tähtsal kohal noorte kogemuslood vaimse tervise probleemidega toimetulekust ja nendest paranemisest. Üheskoos usutakse, et päris noorte päris lugude jagamine on üks võti vaimset tervist puudutavate hoiakute muutmisel. Noorteliikumine soovib anda inimestele võimaluse vaadata igapäevaste superkangelaste maski taha. Nimelt jagab Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine sotsiaalmeediakanalis Facebook järgneva kuu jooksul Eesti noorte lugusid depressioonist, andes oma panuse Peaasi.ee kampaaniale “Mis toimub maski taga?”.

Organisatsiooni asutajaliige Martha Rattus, praegune aseesimees välisasjade alal sõnab: “Soovin, et kasvaks üles põlvkond, kes väärtustab vaimse tervise hoidmist sama palju kui füüsilisele tervisele tähelepanu pööramist.” Liikumise algataja ja praegune aseesimees siseasjade alal, Merle Purre soovib, et Eesti noored märkaksid iseennast kui tõelist ressurssi vaimset terviset toetava keskkonna loomisel. Tahan julgustada noori oma vaimse tervise ja heaolu jaoks lahendusi leidma, ning vedada võitlust ühiskondlike eelarvamuste vastu, mis vaimse tervise alast teadlikkust varjutada võivad,” lisab Purre. Noortele pakutakse võimalust kuuluda toetavasse, turvalisse ja mitmekesisesse seltskonda, kus saab arutleda vaimset tervist puudutavate teemade, kogemuste ja teadusuuringute üle ning osutada kitsaskohtadele hariduses ja tervishoius. Hoogu kogudes loodetakse saada noorte hääletoruks, mis aitab ja ajendab olulistele probleemidele lahenduste leidmist ja rakendamist.

Lisainfot noorteliikumise ja sellega liitumise kohta leiad siit.