Peaasi.ee rakenduste töölaud

[peaasi_widget]

 


Peaasi.ee rakenduste ja ajutreeningute kasutamiseks on vaja sisse logida. Sisselogimiseks kasutame Facebook.com rakendust nimega “Peaasi.ee ühendus“. Esimesel sisselogimisel edastab Facebook automaatselt Peaasi.ee süsteemile järgmised andmed Facebooki kasutajakontolt: nimi, kontoga seotud e-posti aadress, kasutaja määratud sugu ja sünniaeg. Säilitame osa meile edastatud andmetest Peaasi.ee süsteemis, kuid ei edasta neid muudele osapooltele ilma kasutajapoolse nõusolekuta. Kasutame säilitatud andmeid selleks, et: (1) tuvastada sisseloginud kasutajat; (2) kasutaja nõusolekul teavitada teda e-posti teel Peaasi.ee rakenduste ja ajutreeningute jooksvatest teavitustest; (3) peale sisselogimist tervitada kasutajat tema enda määratud nimega; (4) rakendada vanusegrupist tingitud eelvalikuid või piiranguid.

 

E-nõustamise poole pöördumise privaatsus ja konfidentsiaalsus on kirjeldatud nõustamisvormi sissejuhatuses.

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway Grants Sotsiaalministeerium
20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20