Paneme pead kokku! Arvamusfestivalil

Osalusarutelul „Paneme pead kokku!“ kogus Peaasi.ee ideid noortele sobivate ja vajalike vaimse tervise edendamise suundade jaoks. Üle tosina osalejatest soovivad ideede teostamisega ka edasi töötada.

Jagati häid kogemusi ja käidi välja mitu perspektiivikat arengusuunda.

Semiootik Merle Purre jagas kogemusi oma magistritööst vaimse tervise diskursusest, „Üllatuse ja rõõmuga kogesin, et noored soovivad ja oskavad oma mõtteid vaimsest tervisest jagada, kui loodud on selleks sobilik õhustik“ .

Laste vaimse tervise keskuse juht Anne Kleinberg leiab, et kuigi teenuseid vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on arendatud, on jätkuvalt puudus nn teenuse kasutajate arvamustest, otsuseid tehakse spetsialistide ja ministeeriumite tasandil, kui inimesed ise võiksid oluliselt enam kaasa rääkida.

Blogija ja tudeng Liisa Aavik avas vaimse tervise statistikat ning julgustas noori oma mõtteid jagama enda positiivse kogemuse põhjal koolikiusamise teemalise kirjatüki avaldamisel.

Õppejõud ja matemaatik Margus Niitsoo tõi välja positiivse algatuse, kus ta oma tudengitega on sissejuhataval kursusel pannud rõhku kohanemise hõlbustamisele, sellistest lähenemistest on ülikoolide tasandil endiselt vajaka.

Arutelus toodi välja mitu olulist arengusuunda, milla kallal edaspidi võiks uusi algatusi näha.

Tõstatus vajadus vaimse tervise hoidmise ja probleemidega toimetuleku teema integreerimiseks nii koolisüsteemi kui lapsevanemate haridusse. Suurem teadlikkus aitab ära hoida kurva statistika taastootmist.

Teine oluline suund oli vaimse tervise teemadel avalikkuses  sõna võtva noorte liikumise loomine. Teada on, et oluline on nii oma kogemusi jagada kui teiste omadest tuge ja julgustust saada. Noorte inimeste häält on praegu kuulda liiga nõrgalt, kuid paistab, et tingimused muutuse loomiseks on olemas.

Kolmas idee seondus õpingute ja töö valikute hõlbustamisega. Eelkõige noortena, kuid tihtipeale ka läbi elu võib olla keeruline aru saada, mis on õige elukutse valik või sobilik eriala. Rohkete valikute keerises võib inimene hoopis valimata jääda või takerduda valedesse valikutesse. Selle probleemi lahenduseks pakuti ideena välja töövarju süsteemi oluline laiendamine.

Arutelu lõpus koondati aktiivgrupp, kes Peaasi.ee toel kahe esimese ideede realiseerumise nimel tegutsema hakkab. Aktiivgrupiga on oodatud liituma ka kõik asjahuvilised, kes arutelus osaleda ei saanud.

Arutelu modereerisid Ere Vasli Ja Anna-Kaisa Oidermaa